gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ACİL SERVİSLERDE UZMAN DOKTOR ÇALIŞTIRILMASINA TEPKİ

Acil servislerde uzman doktor çalıştırılmasına tepki Tabipler Odası Başkanı Özkan Ünal: "Uygulama hem doktor hem de hasta açısından sakıncalı" 29.10.2010

29 Ekim 2010 Cuma 09:18
Acil Servislerde Uzman Doktor Çalıştırılmasına Tepki

 Van Hakkari Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Özkan Ünal, aile hekimliği uygulaması ile birlikte acil servislerde uzman doktorlara hizmet verdirilmesinin hem hastalar hem de uzman doktorlar açısından bazı sakıncaları beraberinde getirdiğini söyledi. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Prof. Dr. Özkan Ünal, Van da 18 Ekim 2010 tarihinde aile hekimliği uygulamasına geçildiğini hatırlatarak, bu durumun Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde acil servislerde çalışan pratisyen hekim sayısında azalmayı beraberinde getirdiğini söyledi. Aynı tarihten itibaren 'geçici denilerek' acil servislerde uzman hekimlere nöbet tutturulmaya başlandığını ifade eden Prof. Dr. Ünal, bu uygulamanın sadece Van ile sınırlı olmayıp bazı illerin devlet hastanelerinde de uygulandığını kaydetti. Prof. Dr. Ünal, 'Acil servislerde uzman doktorlara acil servis hizmeti verdirilmesi hem hastalar hem de uzman doktorlar açısından şu sakıncaları beraberinde getirmektedir. Bu nöbetler sırasında uzman doktor kendi alanında değil, her türlü hasta ile karşılaşacak ve müdahale etmek zorunda kalacaktır. Oysaki birçok uzman doktor acil deneyiminden uzaklaşmış ve uzmanlık alanına odaklanmış durumdadır. Her uzmanın her acil hastaya doğru şekilde müdahale etme bilgisi ve tecrübesi bulunmamaktadır. Örneğin psikiyatri uzmanının apandisitli bir hastaya ne kadar doğru tanı koyabileceği bilinmemektedir. Yine bir fizik tedavi uzmanının acil olaylardan tamamen uzaklaşmış olduğu aşikardır. Vatandaşı sağlık hizmetinin merkezine koyan anlayış ve uygulama bu olmamalıdır. Branş dışı acil nöbetlerin Hiçbir hukuksal dayanağı yoktur. Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde ilgili genelgeler ve tebliğlerde hiçbir şekilde uzman doktor için branş dışı acil nöbetlerden ve bu nöbetlerin tutulması gerektiğine dair bir zorunluluktan bahsedilmemiştir" diye belirtti. Prof. Dr. Özkan Ünal, uzman doktorun mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin sadece uzmanlık alanındaki müdahaleleri kapsadığını, nöbet sırasında hastaya verebileceği herhangi bir zarar, sigorta kapsamı dışında değerlendirilebileceğini ifade ederek açıklamasını şöyle sürdürdü: "Sağlık personelinin tazminat ve çalışma esaslarına dair kanunun 2. maddesi gereği haftalık kanuni çalışma süresi 45 saattir. Haftalık kanuni çalışma süresi dışındakiler fazla çalışma kapsamına girmektedir. Bilindiği gibi hiçbir fazla mesai çalışması zorunlu tutulamaz ve çalışanın rızası ve onayını gerektirmektedir. Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde 'acil nöbeti tutanlar başka nöbete dahil edilmezler' ifadesi yer almaktadır. Halbuki mevcut uygulama ile branş dışı acil servis nöbetinin yanı sıra, uzman doktorların icap nöbetine de devam etmesi gerektiği belirtilmektedir. Van ilinde bulunan uzman doktorların büyük çoğunluğu mecburi hizmet kapsamında çalışan kişilerdir. Bu kişilerin uzmanlık alanlarının dışında çalıştırılması da yasal olarak mümkün görünmemektedir. Uygulama hastane idaresi ile uzman hekimleri karşı karşıya getirmektedir. Ayrıca bazı İHB branşlara nöbet yazılmayıp, klinik branşlara nöbet yazılması da hastanelerde çalışma barışını bozmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın konuya acil bir düzenleme getirmesi gerekmektedir. Uzman hekimlerin bir an önce kendi alanlarına çekilmesi, halkın sağlığı, uzman hekimlerin mesleki sorumlulukları ve hastanelerimizde çalışma düzeni açısından elzemdir

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET