gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ SINIFLANDIRILDI

Sağlık Bakanhğı'na bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) hizmet sunum rollerinin belirlenmesi amacıyla diş üniti sayılarına göre üç gruba ayrıldı.

08 Eylül 2011 Perşembe 06:41
Ağız ve diş sağlığı merkezleri sınıflandırıldı

  Sağlık Aktüel'in haberine göre; Sağlık Bakanhğı'na bağlı sağlık tesislerinin, hizmet sunum rollerinin belirlenmesi ve gruplandırılmasına esas teşkil eden 'Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Rollerinin Yeniden Belirlenmesi ve Gruplandırılmasına ilişkin Kriterler' Bakanlık oluru ile yürürlüğe konuldu.
Ek Ödeme yapılmasına dair Yönetmelikte yapılan düzenlemeler kapsamında baştabip ve baştabip yardımcılarının ek ödemeye esas hizmet alanı kadro unvanı katsayıları görev yaptıkları hastanenin hizmet rolüne göre belirlenmişti. Ağız ve diş sağlığı merkezleri belirtilen kriterlerin kapsamı dışında bırakıldığından. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet sunum kapasitesine uygun olarak hizmet sunum rollerinin belirlenmesine ve gruplandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda hazırlanan düzenlemeyle. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri diş üniti sayılarına göre B, C ve D Grubu olarak sınıflandırıldı. Diş üniti sayısı elli ve üzerinde olan ADSM ve Diş Hastaneleri B Grubu, Diş üniti sayısı yirmiden fazla, elliden az olan ADSM'ler C Grubu, Diş üniti sayısı yirminin altında olan ADSM'ler ise D Grubu olarak belirlendi. Dün Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nee 81 İl Valiliği ve ilgili diğer kurumlara gönderilen yazı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Diş Hastanelerine tebliğ edildi.
Yurt Haber

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET