gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANESTEZİ ÇALIŞANLARI ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

Anestezi çalışanları risk altında Anestezi çalışanları yoğun iş riskleri altında çalışıyor.

07 Mayıs 2014 Çarşamba 19:10
ANESTEZİ ÇALIŞANLARI ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

Hasta sağlığının ve yaşamının ince çizgisi olan ameliyathane koşullarında sürekli çalışmak zorunda olan anestezi uzmanı hekimler, tekniker ve teknisyenlerin, hemşirelerin çalışma koşullarındaki yetersizlik dikkat çekiyor. 


Anestezi çalışanlarının sorunlarına yönelik Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO), Türk Anesteziyoloji ve Reaminasyon Derneği (TARD), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD), Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği (ATTD) tarafından gerçekleştirilen anket, odak görüşme, medya araştırma sonuçları ile Adli Tıp Kurumu ve AMATEM görüşlerini içeren "Anestezi Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Raporu" yayınlandı. 

Raporda, anestezi çalışanlarının, yüksek doz ilaç etkisiyle ölümlerin söz konusu olduğunda gündeme geldiğine değinilirken, "Oysa hastasının yaşamından doğrudan sorumlu olan anestezi çalışanları diğer sağlık çalışanlarının sorunlarına ek olarak alanlarına özgü olarak daha yoğun tehlike, risk ve aşırı iş yükü altında çalışmakta, sağlık sisteminden kaynaklanan tüm olumsuz gelişmelerden etkilenmekte, var olan sorunları gittikçe ağırlaşmaktadır" vurgusu yapıldı. 

Anket, odak görüşme ve internet ortamında tarama sonuçlarının dökümü, psikiyatrik yönden istatistik değerlendirmesi, Adli Tıp Kurumu ve AMATEM yönünden dal değerlendirmesi şeklinde yürütülen komisyon çalışması sonucunda aşağıdaki değerlendirmeler yapıldı: "Mevcut yasalar ve standartlar çalışma alanını ve çalışma biçimini yeterince düzenlememekte ve uygulanmamaktadır. Denetimsizlik önemli bir sorun olarak durmakta ve denetim sonucu tespit edilen olumsuzluklar tam olarak giderilmemektedir. Genel olarak anestezi çalışanları iş yüklerini ve çalışma koşullarındaki olumsuzlukları yüksek olarak algılamaktadırlar. Performans kaygıları sorunları daha da ağırlaştırmaktadır. Çalışma ortam ve koşulları, özellikle kapalı ortam ve havalandırma koşulları büyük oranda uygunsuzluk içermekte ve rahatsızlık yaratmaktadır." Raporda, anestezi çalışanlarının talepleri şu şekilde sıralandı: "Havalandırma ve atık gaz sistemi standartlara uygun hale getirilerek Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının kurumsal temsilcileri tarafından sürekli denetimi yapılmalıdır. Çalışma ortamı; ameliyathane, dinlenme odası, diğer sosyal tesislerin fiziki koşulları uygun hale getirilerek, gün ışığı ve temiz hava sağlanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemler alınarak ücretsiz düzenli sağlık kontrolleri, kişisel koruyucu donanımlar sağlanmalı." 
K: Başkent 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET