gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAĞIMLILIK ARAŞTIRMASI YAPACAK ARANIYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden Gençlerde Bağımlılık Araştırması yapmak amacıyla kamu kuruluşları, üniversiteler, araştırma şirketleri, araştırmacılar ve araştırma gruplarını 06.08.2014 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar teklif sunmaya davet ediyor.

22 Temmuz 2014 Salı 21:57
BAĞIMLILIK ARAŞTIRMASI YAPACAK ARANIYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan ilanda;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014-2015 yıllarında 14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden Gençlerde Bağımlılık Araştırması yapmayı planlamaktadır. Aşağıda kapsam ve hedefleri kısaca belirtilen araştırma için kamu kuruluşları, üniversiteler, araştırma şirketleri, araştırmacılar ve araştırma grupları başvurabilir.

 

Araştırma için isteklilerin proje tekliflerini Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bu duyurudaki çerçevede ekteki Proje Teklif Formatı, Sözleşme Tasarısı ve temin Esasları dokümanına göre hazırlayarak 06.08.2014 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne matbu ve CD ortamında elden veya postayla teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Araştırma konusu ve Proje Teklifi Formatı ve Sözleşme Tasarısı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Genel Müdürlüğün Araştırma ve Politika Daire Başkanlığına doğrudan başvurarak veya iletişim bilgileri bölümündeki telefon ve e-posta yoluyla iletişime geçebilirler.

 

ÖĞRENCİLERDE ZARARLI MADDE KULLANIMI ARAŞTIRMASI

  1. A.                PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ
  • Adı: 14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden Gençlerde Bağımlılık Araştırması
  • Uygulama Yeri: Türkiye sınırları içerisinde tesadüfi örneklemle belirlenecek okulların bulunduğu iller
  • Projenin Türü: Araştırma Projesi
  • Projenin Tahmini Başlama - Bitiş tarihleri: 14.08.2014– 14.04.2015
  • Proje İçin İsteklilere Verilecek Yaklaşık Süre: 9 Ay

  1. B.                 PROJENİN GEREKÇESİ

Sağlıklı bir toplum hayatı, aile ilişkilerinin sağlıklı olması ile yakından ilişkilidir. Toplumsal değişimlerin bazı yönleriyle aile kurumunu etkilemesi sonucunda ailenin işlevlerini gerektiği ölçüde yapamaz hale geldiği durumlarda çeşitli toplumsal sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sorunların en önemlilerinden biri de ilk ve orta öğretim sonrası ve üniversite eğitimi öncesi dönemde gençlerin bağımlılıkla ilgili tutum ve davranışlarının şekillendiği gözlenmektedir. Çocuk ve gençlerin bu dönemde, aile, okul ve arkadaşlık çevrelerindeki sosyal kontrole ilintili olarak bağımlılık yapıcı maddelere dair bilgi ve ilişkisi hayatlarının daha sonraki dönemlerinde bu maddelerle ilgili tutum ve davranışlarını belirlemektedir. Bu bağlamda ilki 2014 yılı ikinci yarısında yapılmak üzere her dört yılda bir düzenli olarak 14-19 yaş arası dönemdeki çocuk ve gençlerin bağımlılık konularındaki bilgi ve tutumları ölçülmeye çalışılarak, bağımlıkla mücadelede koruyucu ve önleyici faaliyetlerin bilimsel verilere dayanarak yapılmasına imkân sağlanması gerekmektedir.

 

  1. C.                PROJENİN HEDEF ALDIĞI KESİM VE ETKİLEYECEĞİ DİĞER TARAFLAR

Türkiye’de 14-19 yaş arası okula devam eden çocuklar ve gençler, bunların aileleri ve öğretmenleri ile konu üzerine çalışan STK’lar, kamu kurumları ve akademisyenlerdir.

 

  1. D.                PROJENİN GENEL AMACI

Türkiye’de aile yapıları bağlamında 14–19 yaş arası öğrencilerde sigara, içki, illegal ilaç (reçeteli, reçetesiz, doğal ve sentetik ilaçlar), zararlı ve uyuşturucu madde kullanımı alışkanlıkları ve internet kullanımıyla ilgili bu dönemdeki öğrencilerden tesadüfî örneklemle belirlenecek olanlara uygulanacak niceliksel anket metoduyla bağımlılığa dair istatistikî veriler toplanması amaçlanmaktadır.

 

Okullardaki Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık öğretmenleriyle yapılacak niteliksel görüşmelerle de kullanım alışkanlıklarına dair derinlemesine bilgilerin toplanması amaçlanmaktadır.

 

  1. E.                 PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI

Anayasa’nın 58. maddesi “…Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” diyerek bu konuda devlet kurumlarını görevlendirmiştir. Bu bağlamda 02.09.2013 tarih ve 41654118/951.01.01/00804 sayılı Başbakan Olur’u ile yayımlanan “Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi’nde (2013-2018)” genel ve genç nüfusta uyuşturucu kullanım yaygınlığı araştırmaları yapılması görevi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na verilmiştir.

06.04.2011 tarih 6223 sayılı Kanuna dayanarak Bakanlar Kurulu’nca kabul edilerek 08.06.2011 tarihli ve 27958 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin e. bendinde: “Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarını, nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve uygulamak” görevi Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

 

Yine aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin ç. bendinde “Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.” görevleri Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET