gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BU KİŞİLER VE BU SAĞLIK HİZMETLERİNDEN ÜCRET ALINMAYACAK

Ülke nüfusunun tamamını sağlık güvencesi altına alma öngörüsüyle başlayan genel sağlık sigortasında, gün geçmiyor ki sigortalılara daha fazla maliyetler yansıtılmasın. 2006 yılında Sağlık Uygulama Tebliği ile minumum hastalardan alınan ek ödemeler şimdi çok yüksek olduğu yakınmalarıyla karşılanmakta. Ama aşağıda belirtilen kişi ve sağlık hizmetlerinden herhangi bir ilave ücret alınması söz konusu değildir.

25 Ağustos 2014 Pazartesi 11:00
BU KİŞİLER VE BU SAĞLIK HİZMETLERİNDEN ÜCRET ALINMAYACAK

Ülke nüfusunun tamamını sağlık güvencesi altına alma öngörüsüyle başlayan genel sağlık sigortasında, gün geçmiyor ki sigortalılara daha fazla maliyetler yansıtılmasın. 2006 yılında Sağlık Uygulama Tebliği ile minumum hastalardan alınan ek ödemeler şimdi çok yüksek olduğu yakınmalarıyla karşılanmakta. Ama aşağıda belirtilen kişi ve sağlık hizmetlerinden herhangi bir ilave ücret alınması söz konusu değildir.

İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK KİŞİ GRUPLARI

Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla, a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden, b) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden, c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz.

İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK SAĞLIK HİZMETLERİ

1-“Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, 2-Yoğun bakım hizmetleri, 3-Yanık tedavisi hizmetleri, 4-Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 5-Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, 6-Organ, doku ve kök hücre nakilleri, 7-Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 8-Diyaliz tedavileri, 9-Kardiyovasküler cerrahi işlemlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET