gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇOCUKLARIMIZI YAKMAYALIM

Sağlık Bakanlığı sigarının zararları konusunda uyarıyor. Özellikle çocukları tütün dumanından korumak gerekiyor. Havanı Koru Tütünsüz Hava Sahası sloganıyla vatandaşları bilgilendirmeye çalışan, özel bir hat üzerinden yardım veren Bakanlık dumanın birazının da etkili olduğunu belirtiyor. SAĞLIK Bakanlığı, Türkiye'de 15 yaş üstü sigara içenlerin sayısının 14 milyon 800 bin olduğunu açıkladı. Bakanlık, tütün kullanımına bağlı hastalıklar dolayısıyla yılda, dünyada 6 milyon kişi ülkemizde de en az 100 bin kişinin öldüğünü vurguladı. Dünyada 15 yaş üzeri nüfusta 1.3 milyar kişi sigara içmekte. ÜLKEMİZDE 15 yaş üzerinde 2008'de yüzde 31,2 olan sigara içme oranının 2012 yılında yüzde 27,1 'e düştüğü vurgulandı.

01 Haziran 2014 Pazar 08:50
ÇOCUKLARIMIZI YAKMAYALIM

Sağlık Bakanlığı sigarının zararları konusunda uyarıyor. Özellikle çocukları tütün dumanından korumak gerekiyor. Havanı Koru Tütünsüz Hava Sahası sloganıyla vatandaşları bilgilendirmeye çalışan, özel bir hat üzerinden yardım veren Bakanlık verdiği bilgide;
  
Tütün dumanına maruz kalma, başkalarının içtikleri tütün ürününden soluduğumuz duman ya da yanan bir sigara, puro, pipo ve benzeri tütün ürününden kaynaklanan dumandır. Tütün dumanına maruz kalma, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olmaktadır.

Bu duman karışımı; formaldehit, siyanür, amonyak, karbon monoksit, naftalin, kadmiyum (pil asidi) ve aseton (oje çıkarıcı) gibi 4.000 kimyasal madde içerir. Arsenik, benzen, vinil klorür gibi en az 40 tanesi kanserojen olan bu kimyasal karışımlar, tütün dumanında, sigarayı içen kişinin doğrudan içine çektiği dumandan çok daha fazla bulunur.
Tütün dumanına maruz kalmak, kanser, amfizem ve kalp hastalıkları gibi birçok hastalığa neden olmaktadır.
Çocuklar tütün dumanın zararlı etkilerine karşı çok daha hassastırlar.
Tütün dumanının zararları, maruz kalma süresi uzadıkça artmaktadır.
 
Tütün Dumanına Maruz Kalmanın Birazı Bile Zararlıdır...

Başkalarının tütün dumanına sadece 30 dakika maruz kalmak, uzun süreli sigara içiciliğinde ortaya çıkanlarla aynı fiziksel etkileri ortaya çıkarmakta ve sigara içmeyenlerde kalp hastalığı riskini arttırmaktadır.
Başkalarının tütün dumanını solumaktan kaynaklanan kanser ölümlerinin oranı; asbest, radyoaktif nükleid, arsenik, benzen, vinil klorür, radyasyon, pestisid (tarım ilaçları), tehlikeli atıklar, içme suyunda bulunan kimyasallar, endüstriyel kimyasallar ve madeni atıkların hepsinin toplamından kaynaklanan kanser ölümleri oranından daha fazladır.

Tütün Dumanına Maruziyet Özellikle Çocukları Tehdit Etmektedir...

Bebeklerde ve çocuklarda

Ani bebek ölümleri,
Astım vakaları,
Kulak enfeksiyonları,
Solunum yolu enfeksiyonları her yıl artış göstermektedir.

Tütün dumanına maruz kalmak, bebeklerde düşük doğum ağırlığına neden olmaktadır. 


20 Kasım 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28473 yayımlanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI (12/11/2012 Karar No : 7055) ile kamu düzenlemesine gidilmiştir.

Kararda;

"Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 4/7/2012 tarihli ve 6354 sayılı Kanun ile değişik 4207 sayılı 

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında 

yer alan “Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları ile tütün ürünlerinin isim, marka, amblem, logo veya 

bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametler, tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma veya 

ürünlerle ilişkilendirilemez ve tütün ürünüyle diğer ürün veya hizmetin birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek 

biçimde kullanılamaz. Tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma ve ürünlerin isim, marka, amblem, 

logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametler de, tütün ürünleriyle veya firmalarıyla 

ilişkilendirilemez ve ürün veya hizmetin tütün ürünüyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz, hiçbir 

ürünün üzerinde tütün ürünlerini çağrıştıran herhangi bir işaret ve renk bulunamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 

usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 

belirlenir.” hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesini ve bu Kararın Resmî 

Gazete’de yayımlanmasını karar altına almıştır. 

MADDE 1 – (1) Bir tütün ürününün, markası/ismi ya da markasında/isminde yer alan yazı, şekil, resim, 

amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici özelliği ya da bunları doğrudan çağrıştıran diğer 

isim veya alametler ya da ambalajı da dahil ürüne ait ayırt edici herhangi bir unsuru; 

a) Tütün ürünü harici sektörlerdeki firmaların isminde/ticaret unvanında/işletme adında, 

b) Tütün ürünü harici bir hizmet veya malın markasında/isminde, 

c) Tütün ürünü harici hizmet veya malın markası/ismi ile bu hizmet veya mal ile ilgili firmanın isminde/ticaret 

unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dâhil herhangi bir ayırt 

edici özelliğinde, 

ç) Tütün ürünü harici bir hizmetin veya ürünün üzerinde, etiketinde veya ambalajında, 

birbiriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz. 

MADDE 2 – (1) Tütün ürünü üreticisi, ithalatçısı veya dağıtıcısı bir firmanın ismi/ticaret unvanı/işletme adı 

veya isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil 

herhangi bir ayırt edici özelliğinde veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim veya alametleri; 

a) Tütün ürünü harici sektörlerdeki firmaların isminde/ticaret unvanında/işletme adında, 

b) Tütün ürünü harici bir hizmet veya malın markasında/isminde, 

c) Tütün ürünü harici hizmet veya malın markası/ismi ile bu hizmet veya mal ile ilgili firmanın isminde/ticaret 

unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dâhil herhangi bir ayırt 

edici özelliğinde, 

ç) Tütün ürünü harici bir hizmetin veya ürünün üzerinde, etiketinde veya ambalajında, 

birbiriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz. 

MADDE 3 – (1) Tütün ürünü harici bir hizmet veya malın, markası/ismi ya da markasında/isminde yer alan 

yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici özelliği ya da bunları doğrudan 

çağrıştıran diğer isim veya alametler ya da ambalajı da dahil ürüne ait ayırt edici herhangi bir unsuru; 

a) Tütün ürünleri sektöründeki firmaların isminde/ticaret unvanında/işletme adında, 

b) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya tütün ürünlerinin markasında/isminde, 

c) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya bir tütün ürününün markasında/isminde ya da bu hizmet veya ürün 

ile ilgili firmanın isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk 

kombinasyonu dâhil herhangi bir ayırt edici özelliğinde, 

ç) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya tütün ürünlerinin üzerinde, etiketinde veya ambalajında, 

birbiriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz. 

MADDE 4 – (1) Tütün ürünü harici bir hizmet veya mal ile ilgili firmaların ismi/ticaret unvanı/işletme adı 

veya isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil 

herhangi bir ayırt edici özelliğinde veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim veya alametleri; 

a) Tütün ürünleri sektöründeki firmaların isminde/ticaret unvanında/işletme adında, 

b) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya tütün ürünlerinin markasında/isminde, 

c) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya bir tütün ürününün markasında/isminde ya da bu hizmet veya ürün 

ile ilgili firmanın isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dâhil herhangi bir ayırt edici özelliğinde, 

ç) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya tütün ürünlerinin üzerinde, etiketinde veya ambalajında, 

birbiriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz. 

MADDE 5 – (1) Tütün ürünleri sektörü haricindeki hiçbir hizmet veya malın üzerinde tütün ürünlerini 

çağrıştıran herhangi bir işaret ve renk bulunamaz. 

MADDE 6 – (1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, yukarıda sayılan haller kapsamında, tütün 

ürünleri ve firmaları ile diğer sektörlerdeki hizmet, mal veya firmalarla ilgili unsurların birbirleriyle ilişkilendirilecek 

veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılmasının belirlenmesinde aşağıdaki kıstasları göz önüne 

alır; 

a) Karşılaştırılacak iki unsurun, aynı şekil ve tasarıma sahip olup olmadığına veya iki unsur arasında açık ve 

doğrudan bir ayniyet, benzerlik veya çağrıştırma olup olmadığına (bu kıstasın uygulanmasında; medeni hukuk, borçlar 

hukuku, ticaret hukuku ve marka hukukuna ilişkin ulusal mevzuatımızda ve yargısal içtihatlarda kabul görmüş 

hususlar kıyasen uygulanır) 

b) Karşılaştırılacak iki unsurun, doğrudan veya dolaylı olarak bir tütün ürününü veya tütün ürünü firmasını 

tanıtmayı ya da bir başka ürün veya firmaya ait unsurlar üzerinden tütün ürünlerini veya firmalarını dolaylı olarak 

tanıtmayı amaçlayıp amaçlamadığına ya da tütün ürünü kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak teşvik etmeyi 

hedeflemesine, etkilemesine veya etkilemesinin muhtemel olup olmadığına, 

c) Karşılaştırılacak unsurları kullananlar arasında hukuki veya fiili bir bağlantı ya da menfaat bağı olup 

olmadığına, 

bakılır. 

MADDE 7 – (1) Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmalarının, ilgili mevzuat uyarınca ürünleri, 

firmaları ve faaliyetleri ile ilgili olarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapacakları her türlü 

başvuruda, 4207 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin onbeşinci fıkrası ile bu Kararda yer alan hükümlere uygunluğu 

öncelikle değerlendirmeye alınır. 

MADDE 8 – (1) Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmalarının, bu Kararın yürürlüğe girmesinden 

sonraki dönemde ilgili mevzuat uyarınca ürünleri, firmaları ve faaliyetleri ile ilgili olarak Tütün ve Alkol Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na yapacakları her türlü başvurularında, başvuruda yer alan marka, isim, ticaret unvanı, işletme 

adı ile bunlara ait yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici unsurun, 

4207 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin onbeşinci fıkrası ile bu Kararda belirlenen usul ve esaslara uygun olduğuna 

ilişkin bir taahhütname vermeleri zorunludur. 

MADDE 9 – (1) Bu Kararın yürürlüğe girmesinden önce ulusal veya uluslararası mevzuata göre tescil edilmiş 

veya gerekli izin prosedürlerini tamamlamış olsa dahi; ürünler, hizmetler veya firmalarla ilgili olarak kullanımda 

bulunan veya kullanılabilecek durumdaki her türlü ürün, hizmet, marka, isim, ticaret unvanı, işletme adı ile bunlara ait 

yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici unsur, bu Kararda belirlenen 

usul ve esaslara aykırı olarak kullanılamaz. 

(2) Ancak, birinci fıkrada bahsedilen unsurların ulusal veya uluslararası mevzuata göre tescil edilerek 

kullanımda olanlarının bu Kararda belirlenen usul ve esaslara uygun hale getirmeleri için Tütün ve Alkol Piyasası 

Düzenleme Kurumu tarafından durumlarına göre üç ay ile altı ay arasında makul bir süre verilebilir. 

MADDE 10 – (1) Bu Kararda düzenlenen kısıtlama ve yasaklara aykırı hareket edenler ile bu kişilerin 

fiillerine iştirak edenler, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 4207 sayılı Kanun’un 5’inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile 

cezalandırılır. 

(2) İdari yaptırım kararına rağmen aykırılığı gidermeyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca 

tekerrür hükümleri uygulanır. Eylemin niteliğine göre ayrıca, tütün ürünleri sektöründeki firmaların ürünleri, firmaları 

ve faaliyetleri hakkında 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uygulanır. 

MADDE 11 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12 – (1) Bu Karar hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. "

Sigaraya karşı verilecek mücadelede kullanılabilecek uyarı yazıları;


SAĞLIK UYARILARI LİSTESi 

1. Sigara içenler genç yaşta ölür. 

2. Sigara içmek damarları tıkar, kalp krizine ve felçlere neden olur. 

3. Sigara içmek ölümcül akciğer kanserine neden olur. 

4. Hamile iken sigara içmek bebeğe zarar verir. 

5. Çocukları koruyun: Dumanınızı onlara solutmayın. 

6. Sağlık kuruluşları sigarayı bırakmada size yardımcı olabilir. 

7. Sigara içmek yüksek derecede bağımlılık yapar, başlamayın. 

8. Sigarayı bırakmak ölümcül kalp ve akciğer hastalıkları riskini azaltır. 

9. Sigara içmek ağrılı ve yavaş bir ölüme neden olabilir. 

10. Sigarayı bırakmak için doktorunuzdan ve ..........'den yardım isteyin. 

11. Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur. 

12. Sigara içmek cildin erken yaşlanmasına neden olur. 

13. Sigara içmek spermlere zarar vererek doğurganlığı azaltır. 

14. Sigara dumanında benze, nitrosamine, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler 

bulunur. K:http://havanikoru.org.tr/tutun-dumanin-zararlari.html

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET