gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SAĞLIK TURİZMİ KAPASİTESİNİ ARAŞTIRIYOR

Türkiye'nin medikal turizm alanındaki mevcut durumunun ve potansiyelinin belirlenmesi için Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Devlet Planlama Teşkilatı anket yapmaktadır.19.10.2010

19 Ekim 2010 Salı 21:28
Devlet Planlama Teşkilatı Sağlık Turizmi Kapasitesini Araştırıyor

Sağlık turizmi genel olarak kişilerin bir başka ülke sağlık hizmeti almak amacıyla gitmeleri olarak kabul edilmekte olup, temel olarak medikal turizm, kaplıca turizmi ve spa-sağlıklı yaşam (wellness) turizmi olacak şekilde üçe ayrılmaktadır.

Sağlık turizminin bir alt başlığı olan medikal turizmin işlem hacmi Dünyada her geçen gün artmakta olup, bu çalışma, ülkemizin bu alandaki rekabet gücünün artırılmasına yönelik politikaların belirlenmesi aşamasında kullanılmak üzere hastanelerin kapasitesinin belirlenmesi, karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerine temel teşkil edecek verilerin toplanması amacıyla hazırlanmıştır.

Ankette yabancı hasta kavramı; yurt dışında uzun süreli ikamet eden Türk vatandaşı, Türk uyruklu olan ama yabancı bir ülkenin vatandaşlığında bulunanlar ve yabancı ülke vatandaşlarından oluşmaktadır.

Çalışmada hastanenize ilişkin bilgiler hastane ismi belirtilmeden kullanılacaktır.

Anketin hastane yöneticisi tarafından doldurulması gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET