gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYALİZ HASTA REÇETELERİNDEKİ 1 AYLIK SINIRA DANIŞTAY DURDURMASI

Danıştay'ın SUT 6.1.1.Ç maddesine eklenen 7 nci fıkrasında yer alan “28” ve “29” ibarelerinin yürütmeyi durdurma kararı sonrası diyaliz hastalarındaki 1 aylık doz sınırı kaldırıldı.

15 Mayıs 2012 Salı 09:33

1- Danıştay Onuncu Dairesinin Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin,
05/11/2011 tarih ve 28106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 10 numaralı maddesi ile
6.1.1.Ç maddesine eklenen 7 nci fıkrasında yer alan “28” ve “29” ibarelerinin yürütümü
durdurulmuştur.
11/05/2012 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu
doğrultuda yürütülecektir.

2- 23.1.2012 tarih, 28180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile 6.1.1.Ç-Reçetelere
yazılabilecek ilaç miktarları başlıklı maddesine “Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek
ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 1 aylık doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak
ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam
reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.” şeklinde düzenleme
(8) numaralı fıkra olarak ilave edilmiş ve 28.1.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Ancak, diyaliz hastalarında tetkik sonucuna istinaden reçete edilen ilaçların bir ay ve
daha kısa doz için reçete edilmesi halinde, Sağlık Uygulama Tebliğinde tarif edilen süre
içerisinde yapılmış tetkikin fotokopisi, bir aydan daha uzun süreli doz için reçete edilmesi
halinde ise aynı tetkikin aslının reçeteye eklenmesi mümkündür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET