gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DOKTORLARA SALDIRILAR ARTTI

Son günlerde hekimlere yönelik saldırılarda artış dikkat çekiyor. Tabip Odası yöneticileri, birçokhekimin sağlıklı hizmetveremeyecekkadaryıprandığını vurguluyor Konya Tabip Odası Başkanı Aksoy, hekimlere yapılan saldırıların artmasından huzursuz olduklarını söyledi

11 Mayıs 2011 Çarşamba 06:13
Doktorlara Saldırılar Arttı

Son günlerde hekimlere yönelik saldırılarda artış dikkat çekiyor. Tabip Odası yöneticileri, birçokhekimin sağlıklı hizmetveremeyecekkadaryıprandığını vurguluyor Konya Tabip Odası Başkanı Aksoy, hekimlere yapılan saldırıların artmasından huzursuz olduklarını söyledi

BİR AYDA 3. SALDIRI

Konya Tabip Odası Başkanı Prof Dr Faruk Aksoy Bozkır Devlet Hastanesinde görevli Dr Halil ibrahim Şimşek m hasta yakını tarafından darp edilmesini eleştirdi Aksoy oda binasında düzenlediği basın toplantısuıda. Son zamanlarda artık alışageldiğimiz hekime yönelik bir şiddet vakası ile huzurlannızdayız. Burada dikkat çeken en önemli ayrıntı son bu* ay içinde saldırıların şiddetinin ve sayısının artmasıdır" dedi.

HEKİMLER YIPRANDI

Hekimlerin itibarını azaltarak, personeli ezerek uygulanan sağlık politikalarının istenileni veremeyeceğim de dile getu"en Aksoy "Birçok hekim arkadaşımız sağlıklı bir sağlık hizmeti veremeyecek kadar psikolojik olarak yıprandı. Hekimlerimizin mesleklerim gonul rahatlığıyla ve güven içersinde icra etmeleri ıçuı destek verilmesini bekliyoruz. Aksı halde vatandaşımız heknnını seçme hakkım kaybedecektir diye konuştu.

Saldırılar bizi üzüyor' Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Faruk Aksoy, "Hekim arkada? saldırıların son günlerde artması sağlık camiasını üzüntüye sevk etti barımıza yapılan " dedi Son bir ay içerisinde hekimlere hasta yakınları tarafından darp edilmesi sağlık camiasında tepkilere neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Bülüç isimli doktorun saldırıya uğramasının ardından bu kez Bozlar Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Hahl İbrahim Şimşek'in hasta yakını tarafından darp edilmesi hekimleri üzdü. Dr. Şimşek'in bir hasta yakını tarafından bıçaklı saldırıya uğraması üzerine Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Faruk Aksoy basın açıklaması yaptı. Oda binasında yönetim kumlu üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamada saldırıyı kınayan Aksoy, "Önceki basm bildirilerinde de bahsettiğimiz gibi Sağlıkta Dönüşüm Projesinin hekimleri etkileyen en önemli değişiklik sağlık hizmeti alan vatandaşların önemsiz görünennedenlerle de olsa hekime yönelik saldırılarmda azalma olmadığıdır. Bir gurup kendini bihnez insanın kötülüğünün tüm halkı kapsamadığı inancındayız. Hekimliğin her kademesinde veya branşında şiddetin sıklığının azalmadığını görmekteyiz. Bunun nedenlerini incelediğimizde geçmişten gelen yanlış tutum ve davranışların yatımda uygulamaya konulan ve hekimleri halk nezdinde itibarsızlaşürmaya yönelik politikalarında etkili olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

Bu konunun yıllardır Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli yerlere iletilmiş olmasına rağ\ Konya Tabip Odası Başkanı Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri hekimlere yapılan saldırıyı bir kez daha kınadı men şimdiye kadar gereken önemin verilmediğini de dile getiren Aksoy "Helamın çalışma şartlarını göz önüne almadan kendi sağlık problemlerinin önemli olduğu düşüncesi ile hareket eden insanların şiddetin sebebi olduğu açıktır Bu konuda yetkililerin hekimi potansiyel suçlu olarak gören söylemlerinin de önemli bir faktör olduğu kanaatindeyiz. Bunun sonucunda artık hekimler istenilen ve de vicdanen arzu ettiğimiz sağlık hizmetim sunamaz duruma doğru gitmektedir" diye konuştu.Hekimlere karşı yapılan saldırıların dozu ve sayısı arttıkça sağlık hizmetinin kalitesinin düştüğünü belirten Aksoy. konuşmasını şöyle sürdürdü, "Basma yansıyanların dışında sözlü tacizlerinde artması da söz konusudur. Sonuçta hekimlerin itibarını azaltarak, personeli ezerek uygulanan sağlık pohtikalannm istenileni veremeyeceği açıktır. Günümüzde birçok hekim sağlıklı hizmet veremeyecek kadar psikolojik olarak yıpranmış durumdadır. Artık hekimlerin mesleklerini gönül rahatlığıyla ve güven içersüıde icra etmeleri için destek verilmesini bekhyonız. Hekime yönelik şiddetin önlenmesinde gerekli kanuni düzenlemelerin bir an önce yapılmasını yetkililerden talep etmekteyiz. Aksi halde yarınlarda vatandaşımız hekimini seçme baklanı kaybedecektir"

Merhaba

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET