gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ECZACILAR İÇİN BUGÜN KAPSAMA ALINAN VE ÇIKARILAN İLAÇ LİSTESİ

Sosyal Güvenlik Kurumunun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde 2015/11 sayılı Genelge ile değişiklik yaptı.

12 Mart 2015 Perşembe 23:47
ECZACILAR İÇİN BUGÜN KAPSAMA ALINAN VE ÇIKARILAN İLAÇ LİSTESİ

Sosyal Güvenlik Kurumunun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde 2015/11 sayılı Genelge ile değişiklik yaptı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “ÖdemeKomisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi gereği“Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.Bu düzenlemeler 12.03.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Düzenlemenin Ekini 

18.02.2015 tarih, 29271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 28.02.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ ile “aflibersept” etken maddeli ilaç, yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve santral retinal ven tıkanıklığı endikasyonlarında “4.2.33 – Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri” maddesi kapsamında ödeme listesine dahil edilmiştir.

Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) “4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı maddesinin 9 uncu fıkrasında; “Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç.)” hükmü yer almakla birlikte; oluşabilecek hasta mağduriyetlerini önlemek amacıyla söz konusu ilaçla 28.02.2015 tarihinden önce tedavisi başlatılmış hastaların tedavileri devam edecek olup, ayrıca 4.2.33.A ve 4.2.33.B maddelerindeki başlangıç kriterleri aranmayacaktır, idame ve kesilme kriterleri ise bu Tebliğe göre olacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET