gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ECZACILARA MUAYENE KATILIM PAYI CEZASINA SINIR GELDİ

6645 sayılı Kanun ile eczacılara muayene katılım payı ödeme cezasına yeni düzenleme yapıldı.

27 Nisan 2015 Pazartesi 14:04
ECZACILARA MUAYENE KATILIM PAYI CEZASINA SINIR GELDİ

Eczacı haberleri


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6645 sayılı Kanun eczacılara uygulanacak idari para cezalarında yeni düzenleme öngörüldü. 


Bu düzenlemenin yayımı tarihinden önce, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarının eczanelerce usulüne uygun tahsil edilmemesi nedeniyle, eczacılar hakkında öngörülen cezai şart, her fatura dönemi için brüt 5 asgari ücret tutarını geçemeyecek.


2015 yılı için brüt asgari ücret, temmuz ayına kadar 1.201,50 TL; temmuz ayından yıl sonuna kadar ise 1.273,50 TL olarak açıklanmıştı. Buna göre ceza tutarı da en fazla 1.201,50 TL'nin 5 katı olan 6.007,50 TL veya 1.273,50 TL'nin 5 katı olan 6.367,50 TL olarak uygulanabilecek.    


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun No: 6645                                                                                               

Kabul Tarihi: 4/4/2015

Resmi Gazete: 23.04.2015 / 29335

MADDE 55 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 62 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarının eczanelerce usulüne uygun tahsil edilmemesi nedeniyle, eczacılar hakkında öngörülen cezai şart, her fatura dönemi için brüt asgari ücretin beş katı tutarını geçemez. Bu madde kapsamına giren fiiller için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade ve mahsup edilmez.”

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET