gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ECZANELER SGK KESİNTİLERİNDEN DERTLİ

Sosyal güvenlik Kurumu'nun eczanelerden fatura kesintisi yapmasından eczaneler dertli.

17 Ekim 2014 Cuma 22:53
ECZANELER SGK KESİNTİLERİNDEN  DERTLİ

SGK KESİNTİLERİNDEN ECZANELER DERTLİ

Sosyal güvenlik Kurumu'nun eczanelerden fatura kesintisi yapmasından eczaneler dertli.
  
Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 4.3.7.maddesi (Eczacının kendisinin ve/veya çalışanlarının Kuruma sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve doğabilecek diğer ferilerine ilişkin borcu bulunması halinde bu borç miktarı yasal faizi ile birlikte eczanenin Kurumdaki alacağından düşüldükten sonra varsa kalan tutar eczacıya ödenir. Bu işlemlerle ilgili belgenin bir sureti ilgiliye gönderilir.) kapsamında yapıldığı ifade edilmekte ancak üye eczacılarımızın Kurum alacaklarından haksız yere prim borcu veya başka bir ad altında kesintiler yapılması, ödemelerini ve çeklerini Kurum alacaklarına göre belirleyen eczacıları mağdur ettiği, yapılan kesintilerin haksız olduğunun anlaşılmasından sonra bilahare yapılan kesintilerin eczacıların hesaplarına iade edildiği ancak kesinti nedeni ile eczacıların çeklerinin karşılıksız çıktığı depo ve diğer ödemelerinde ciddi aksaklıklar yaşandığı Türk Eczacılar Birliği tarafından tespit edilmiştir.

Eczane haksız kesintileri üzerine TEB, SGK'ya başvurarak düzeltilmesi istenmiştir. SGK bunun üzerine SGK İl Müdürlüklerinden eczacılarımızdan haksız yere kesinti yapılmasının engellenmesini bu amaçla her türlü idari ve hukuki önlemin alınmasını hem kişisel hem de kurumsal açıdan başkaca bir yasal işleme mahal bırakılmaması konusunda uyarmıştır.  

K:TEB


KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET