gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ENGELLİ HASTA SAĞLIK KURULU RAPORU İLE ALT BEZİNDE SAĞLIK BAKANLIK UYARISI

Sağlık Bakanlığı Hastaneleri 2 yaşını doldurmuş çocuklara endikasyonları uygun olmasına rağmen hasta alt bezi raporunun düzenlenmesinde imtina edilmesi, engelli sağlık kurulu raporlarına yönelik işlemin gereğinden uzun sürmesi nedeniyle uyardı.

28 Şubat 2015 Cumartesi 07:25
ENGELLİ HASTA SAĞLIK KURULU RAPORU İLE ALT BEZİNDE SAĞLIK BAKANLIK UYARISI

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde 2 yaşını doldurmuş çocuklara endikasyonları uygun olmasına rağmen hasta alt bezi raporunun düzenlenmesinde imtina edilmesi, engelli sağlık kurulu raporlarına yönelik işlemin gereğinden uzun sürdüğüne dair şikayetler gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı hastaneleri uyardı. 

Bakanlık Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin Ek-3/C-4 Tıbbı Sarf Malzemeler listesinin A10049 Sut Kodlu "Hasta Alt Bezi" başlıklı Maddesinde;

(3) "Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı İle) nedeni ile (çocuklar için en az 2 (iki) yaşım tamamlamış olmak kaydı ile) hasta alt bezi veya çocuk alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır." hükmü yer almaktadır. Ayrıca Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Özürlü sağlık kurulu raporunun doldurulması başlıklı 9. Maddesinin 8. Bendinde "Özürlü sağlık kurulu raporlarının kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi iş gününde tamamlanarak ilgiliye verilmesi esastır." hükmü yer aldığı hatırlatmasını yaptı.

Genel Sekreterliklerce Engelli Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık tesislerinin söz konusu rapor süreçlerini aksatmadan mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesinde uygulamasını istedi.

K:Sağlık Bakanlığı


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET