gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EVLENMEDEN ÖNCE SAĞLIĞA DİKKAT!

Evlilik hazırlığındaki çiftler oturulacak evin seçilmesinden eşyaların tamamlanmasına, davetiyeden, düğünde çalacak şarkılara dek birçok ayrıntıyla uğraşır. Bu koşuşturmalar içinde atlanmaması gereken hatta tüm hazırlıklardan önemli olan bir konu da evlenecek çiftlerin sağlık ve genetik açıdan değerlendirilmesi olarak öne çıkıyor

28 Haziran 2013 Cuma 12:12
EVLENMEDEN ÖNCE SAĞLIĞA DİKKAT!

Nikah masasında"evet" deme­den önce,sağlıkdurumunuzun ve doğurganlıkkabiliyetinizin de­ğerlendirilmesigerekiyor. Evlilik öncesimutlaka yaptırılması gere­ken testlerin neler olduğunubili­yor musunuz? Gelin, hep birlikte hangileri olduğuna gözatalım:Evlenmeden önceyapılması ge­rekentestler denince akla başlıca oulaşıcı hastalıklar ile kalıtsal has­talıklar geliyor.Günümüzdeol­dukçafazla miktarda olan ancak en sık bilinenkan ve cinsel yolla Dulaşanhastalıkları şu şekildesı­ralayabiliriz:

"Frengi, Bel Soğukluğu,Hepatit B, Hepatit C, HIV Enfeksiyonu (AİDS),

Klamidya, Kandidiazis, Trikomoni-azis,YumuşakYara, Genital Her­pes, KasıkGranulomu, Genital Siğiller{Human Papilloma Virüs)"

NELERE DİKKATEDİLMELİ?

Kalıtsalhastalıklardenince ise baştaAkdeniz anemisi olmak üzeregenetik geçişlihastalıklar gelmektedir. Rh uyuşmazlığı (kanuyuşmazlığı) ise bir diğer anne-baba adayları için sorunolabile­cek tablodur. Günümüzde hala tü­berküloz ciddi bir sağlık durumu olmaya devam etmektedir. Evlilikplanlayan insanların öncelikli ola­rak bir doktordan danışmanlıkhizmeti alarak bulaşıcı hastalıklar ve kalıtsal hastalıklarlailgili yeterli bilgiye sahip olmaları uygun olur. Böylece kişiler muhtemelriskler ile bunların sonuçları ve korun­ma yolları konusunda bilinçlen­miş olurlar. Hepatit B gibi hasta veya taşıyıcı bir bireyin eşininaşılanması, ileride doğabilecek birçok sorunu engelleyebileceğigibi, taşıyıcı veya hasta bireyler­den Akdeniz anemili doğabilecekçocukların riskini de öğrenmek mümkün olacaktır. Keza basit bir kan grubutahlili ile kan uyuşmaz­lığı olup olmadığı bilinebilir.Akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbı sakınca bulunmadığıresmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemeyeceği bilinmelidir.

EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE

Evlenecek çiftlerin evlilik öncesimuayeneye gitmelerini tavsiye ediyoruz. Erkeğin ve kadının cin­sel bir anormalliği; yani sağlıklı bir cinsel yaşantıyıengelleyecek problemleri var mı kontrol edil­melidir.Varsa ve mümkünse bu­nun düzeltilmesi için uygun tedaviyöntemleri uygulanmalıdır. Sarı­lık, cinsel yolla geçen birhastalık, AİDS ve bunlara benzer bulaşıcı nastalıklar varsa gerekli önlem­ler alınıp tedavi edilmeli. İleridesorun olabilecek gizli şeker, kalp hastalığı, hormonal bozukluk gibi herhangibir sağlık problemi olup olmadığı da incelenmelidir.

OLASI RİSKLER ARAŞTIRILMALI

Bebek sahibi olmayı engelleyecekoir sebep olup olmadığı kontrol edilmelidir. Erkeklerinevlenme­den önce sperm sayımı yaptır­ması, kadının ise yumurtalıkları­nın ve hormonal düzenin kontroledilmesinde yarar vardır. Gebelik esnasında sorun yaratabilecek kanuyuşmazlığı, kadında toksop-lasma (Çiğ ettengeçen ve kırsal alanlarda yaygın olan bir enfek­siyondur)gibi gebeliğin ileriki ay­larında bebeğin ölümüne sebepverebilecek bir enfeksiyonun var olup olmadığının da araştırılması gerekir.

KAN UYUŞMAZLIĞI

Kan uyuşmazlığı, kan grubu iledeğil kanınızdaki Rh faktörü ile il­gilidir.Yalnızca kadının Rh negatif, erkeğin ise Rh pozitif olduğu du­rumlarda oluşabilir. Aşağıdaki du­rumlarda kan uyuşmazlığı yoktur:Kadın Rh pozitif, erkek Rh negatif / uyuşmazlık yok Kadın Rh negatif, erkek Rhnega­tif/ uyuşmazlık yok Kadın Rh pozitif, erkek Rhpozitif / uyuşmazlık yok

Kan uyuşmazlığının varlığının bi­linmesi gebelik öncesinde veya gebeliğin başlangıcında gereklitedbirlerin alınarak ortaya çıka­bilecek rahatsız edici durumlarengeller. Çiftlerin ailelerinde veya kendilerinde kalıtsal bir hastalık,anormallik varsa bunların dere­celerinin araştırılması, değer­lendirilmesi eğer riziko payı gö­rülüyorsa oluşacak gebeliklerintitizlikle takip edilmesi gerekir.

AKRABA EVLİLİKLERİ

Akraba evliliklerinde sakat çocukolmasının nedeni basit olarak şöyle izah edilebilir: Her insanın yapısında varolan ama bulundu­ğu şekli ile kişide ciddi rahatsız­lıklar yaratmayan birtakım anor­mallikler vardır. Aynı sülaledengelen kişilerde bu bozuklukların aynı yerlerde olma olasılığı fazla­dır. Doğacak bebek yapısını oluş­turacak formülün yarısını anne­den yarısını da babadan alacağ için aynı kökenden gelen kişilerin herikisinin de vereceği formülde aynı yerde bozukluk olma olasılı­ğı yüksektir ve böyle bir bozukluk olursa verilen şifrede aynı yerde bozukluk olacağı için ciddi sakat­lıklargörülecektir. Teknik olarak her iki taraftan gelecek genetik şifre bozukluklarıaynı yerde ise çocukta o basamaktaki gen ta­mamenbozuk olacaktır.

ANTİBİYOTİK SAYI 31, Dr. Hatice BEYAZAL POLAT / İç Hastalıklar

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET