gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HEKİMLERE GÜVEN YOK

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı tarafından Ankara'da yapılan araştırma, Aile Hekimliği sisteminin tüm eksikliklerini gözler önüne serdi

15 Şubat 2011 Salı 07:23
Hekimlere güven yok

ARAŞTIRMADA, Ankara halkının Aile Hekimliği sisteminden memnun olmadığı ortaya çıktı. Aile Sağlığı Merkezi'ne daha çok muayene olmak ya da ilaç yazdırmak için başvuran katılımcıların yüzde 76.8'i aile hekiminin kendisiyle yeterince ilgilenmediğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 15.4'ü, "Aile hekimimin şikâyetlerim veya hastalığım hakkında yeterli açıklama yaptığını düşünüyorum" derken, yüzde 68.8'i bu fikre katılmadığını ifade etti. Aile hekiminin teşhis ve tedavilerinin doğruluğundan şüphe duyanların sayısı da oldukça kabarık.

Aile Hekimliği sistemi halkı memnun etmedi

Gazi Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre Ankara halkının yüzde 76.8'i aile hekiminin kendisiyle yeterince ilgilenmediğini düşünüyor. Sağlık merkezinin alet ve donanımını yeterli bulanların oranı da yüzde 30'da kaldı

KAZAN KENT KONSEYİ HEKİMLERE HESAP SORDU

Gazi Üniversitesi . Tıp Fakültesi Anabilim Dalı tarafından Ankara'da yapılan araştırma, Aile Hekimliği sisteminin eksikliklerini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 77'si aile hekiminden aldığı hizmetten memnun olmadığını savundu.

Katılımcıların yüzde 57.7'si sisteme ilişkin bilgilere televizyondan, yüzde 12.8'i gazeteden, yüzde 6.1'i broşürden, yüzde 10.1'i sağlık çalışanlarından, yüzde 14.1'i internetten, yüzde 24.8'i yakın çevrelerinden ulaştığını söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yapılan Aile Hekimliği araştırması ilginç sonuçları ortaya koydu. Aile Hekimliği hizmetini kullananların aile hekimi hakkındaki bilgi, tutum ve memnuniyetini belirlemek amacıyla yapılan araştırmaya Ankara'dan 850 kişi katıldı. Genelde reçete yazdırılıyor. Katılımcıların yüzde 94.6'sının Aile Sağlığı Merkezine başvuru sebebinin muayene olmak ya da ilaç yazdırmak olduğu belirtilirken, yüzde 12.7'si merkeze, aile hekimliğinin birinci basamağı olarak belirtilen kişiye yönelik koruyucu hizmet talebi için gittiğini kaydetti. Katılımcıların yüzde 44.6'sı aile hekimine başvuru amacının sadece "reçete yazdırmak" olduğunu söyledi.

Araştırmaya katılanların verdiği yanıtlardan bazıları şöyle: Aile hekimi ile ilgili bilgiyi nereden edindiğinin sorulması üzerine katılımcıların yüzde 57.7'si televizyondan, yüzde 12.8'i gazeteden, yüzde 6.1'i broşürden, yüzde 10.1'i sağlık çalışanlarından, yüzde 14.1'i internetten, yüzde 24.8'i yakın çevrelerinden bilgisini verdi. Sadace yüzde 10'u memnun.
 
Katılımcıların yüzde 76.8'i aile hekiminin kendisiyle yeterince ilgilendiğini düşünmediğini belirtirken, yüzde 9.9'u ilgilendiğini düşündüğünü söyledi. Katılımcıların yüzde 13.3'ü ise bu konuda kararsız kaldığını ifade etti. kezi'nde tıbbi alet ve donanımın yeterli olduğu fikrine "katılmıyorum" yanıtını verirken, yüzde 28.9'u katıldığını kaydetti. Katılımcıların yüzde 38.'4'ü ise bu fikir konusunda kararsız olduğunu söyledi. Teşhisten şüphe duyuyorlar.

Katılımcıların yüzde 57.1'si aile hekiminin teşhis ve tedavilerinin doğruluğundan bazen şüphe duyduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 68.1 'i "Aile hekimime muayne olmak için uzun süre bekliyorum" dedi. Bu soruya katılımcıların, yüzde Kazan Kent Konseyi, Kazan'da görev yapan aile hekimlerinin çalışmaları hakkında bilgi alırken sorunlarını da dinledi. Aile hekimleri Kent Konseyi'nin, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen son toplantısına katıldı. Toplantıda, Kaymakam Veysel Beyru, Belediye Başkan Yardımcısı Abidin Arıkök, Sağlık Grup Başkanı Selami Cengiz, Ak Parti ilçe Başkanı ismail Akkaya, Kazan Kent Konseyi Başkanı Hakan Gülsün ve Yürütme Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Konsey Başkanı Gülsün'ün Konseyin çalışmaları hakkında verdiği kısa bilginin ardından ilçeyi ilgilendiren sorunların çözümüne ilişkin tarafları bir araya getirmek, kamuoyu oluşturmak ve sosyal kültürel faaliyetlere öncülük etmek gibi önemli görevler yerine getirdiklerini söyledi. Aile hekimleri ise sistemin işleyişi ve çalışma şartları hakkında bilgiler verirken Kazan'da sistemin hiç sorunsuz işletildiğini söylediler. 

Katılımcıların yüzde 15.4'ü, "Aile hekimimin şikayetlerim veya hastalığım hakkında yeterli açıklama yaptığını düşünüyorum" derken, yüzde 68.8'i bu fikre katılmadığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 15.8'i ise bu konuda kararsız olduğunu söyledi.  "Sağlığımla ilgili konuları danışabilmek için aile hekimime kolaylıkla ulaşabiliyorum" fikrine, katılımcıların yüzde 59.8'i "katılmıyorum" derken, yüzde 13.5'i "katılıyorum" dedi. Katılımcıların yüzde 26.8'i ise bu konuda kararsız olduğunu dile getirdi. ? Katılımcıların 32.7'si Aile Sağlık Mer19.5'i katılmadığını belirtirken yüzde 12.5'i kararsız kaldığını dile getirdi. ? Katılımcıların yüzde 58.7'si aile hekiminin kendisini sağlığı ile ilgili kararlara dahil ettiğini düşünmediğini söylerken, yüzde 13.9'u dahil ettiğini düşünündüğünü belirtti. Katılımcıların yüzde 27.3'ü ise bu konuda kararsız olduğunu kaydetti. ? Katılımcıların yüzde 77'si aile hekiminden aldığı hizmetten memnun olmadığını kaydetti. Bu konu hakkında katılımcıların yüzde 10.3'ü "memnunum" yanıtını verirken, yüzde 12.7'si kararsız kaldığını söyledi.ANKARA Milliyet

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET