gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İLAVE ÜCRETTE ÖZEL HASTANELER DİKKAT

SGK tarafından yapılan duyuru ile ilave ücrette yeni değişikliklere uyulması istenildi. İşte yeni değişiklikler...

26 Ocak 2012 Perşembe 18:17

  21/01/2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal 

Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 
SUT’un 3.3.1 numaralı maddesinde değişiklik yapılmıştır.  

Bu değişiklikle; Kurumla sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarının talep edebilecekleri ilave ücret hesabında; “Kuruma fatura edilebilen” 
tutarların esas alınacağı, bunun yanısıra EK-7, Ek-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan 
işlemlerde kullanılan tıbbi malzemeler ve ilaçlar ile EK-10/B Listesindeki tutarlara dahil 
olan işlemlerin ise esas alınmayacağı belirlenmiştir. 

Ancak bazı sağlık kurum ve kuruluşlarından gelen geri bildirimlerde; adı geçen 
listelerde yer alan işlemler sırasında kullanılan ve işlem ücretine dahil olup ayrıca 
faturalandırılamayan tıbbi malzemeler ile ilaçlardan da ilave ücret alınıp alınmayacağı
konusunda tereddüt yaşandığı görülmüştür. 

İlave ücret hesabında; EK-7, EK-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan işlemlerin içeriğinde 
işlem puanına dahil tıbbi malzeme ve ilaçlar kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın 
EK-7, EK-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan işlem puanlarına göre bulunacak fiyatlar esas 
alınacaktır. Ancak listelerdeki işlemlerin fiyatlarına ilave olarak Kuruma ayrıca 
faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlardan ise ilave ücret alınmayacaktır.  
Ayrıca, ayaktan hasta başvurularında, EK-10/B Listesindeki fiyatlar ile 
faturalandırılması halinde EK-10/C listesindeki işlem fiyatları üzerinden ilave ücret 
hesaplanabilecek olup, EK-10/B listesindeki fiyatlara dahil olan her türlü işlem için 
ilave ücret alınmayacaktır. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET