gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞÇİ ESNAF MEMUR SGK MALULİYET RAPOR İŞLEM YERLERİ

SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri) kapsamındaki sigortalılarımız ve hak sahiplerinin maluliyet tespiti veya kontrol muayenelerinde yeni uygulamaya giden Sosyal Güvenlik Kurumu, 9 sağlık kuruluna 5 kurul daha ekleyerek kamu görevlileri memurların 4/c sigortalıların maluliyet ve kontrol işlemleri yeri değişti.

27 Nisan 2011 Çarşamba 16:34
İşçi Esnaf Memur SGK Maluliyet Rapor İşlem Yerleri

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların ve hak sahiplerinin maluliyet tespiti veya kontrol muayeneleri için hazırlanmış olan dosyaların 9 ilde oluşturulan bölge sağlık kurullarına; diğer illerin ise SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı’na gönderilmekteydi.
 
Yeni uygulamada bu sigortalıların ve hak sahiplerinin çalışma gücü kaybı (maluliyet) değerlendirmelerinin yerine getirilebilmesi için, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli, Bursa, Konya, Kayseri, Samsun illerimiz ile birlikte Ankara, Eskişehir, Trabzon ve Gaziantep illerinde de SGK Kurum Sağlık Kurulları oluşturulmaktadır.
 
Ayrıca, Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Kurum Sağlık Kurullarınca yerine getirilen 4/1 (c) sigortalıları, bunların bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve hak sahiplerinin maluliyet tespitleri ile aynı kapsamdaki sigortalıların vazife malullüğü ve harp malullüğü tespitleri ile 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda 4/1 (a), 4/1 (b) kapsamındaki sigortalıların meslekte kazanma gücü kaybı (iş kazası, meslek hastalığı) ve yaşlılık sigortasına ilişkin tespitleri Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.
 
Böylece
 
- Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Merkezlerince, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4/1 (a) ve 4/1 (b) bentleri kapsamındaki sigortalılarımız ile bunların bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve hak sahiplerinin çalışma gücü kaybına ilişkin (maluliyet) dosyaları aşağıda listede yer alan bağlı bulundukları Kurum Sağlık Kurullarına gönderilecektir.
 
- Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Merkezlerince, 5510 sayılı Kanunun 4/1 (c) sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve hak sahiplerinin maluliyet tespitleri ve aynı kapsamdaki sigortalıların vazife malullüğü ve harp malullüğü dosyaları,
 
Aynı Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda 4/1 (a), 4/1 (b) kapsamındaki sigortalıların meslekte kazanma gücü kaybı (iş kazası, meslek hastalığı) ve yaşlılık sigortasına ilişkin dosyalar ile, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü ve Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Daire Başkanlıklarınca, Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına
gönderilen tüm dosyalar, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmektedir.
 
-SGK Kurum Sağlık Kurullarının koordinasyonu, iletişimi, eğitimi ve işleyişi Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
 
18/04/2011 tarihinden itibaren yeni oluşturulan kurum sağlık kurulları dosya değerlendirmeye başlamış olup, anılan tarihten sonra yukarıda yer alan konularda Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına dosya gönderilmemektedir.

KURUM SA

ĞLIK KURULLARI BAĞLI BULUNAN İLLER

İ

STANBUL İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli

İ

Denizli

ANTALYA Antalya, Isparta, Burdur

ADANA Adana, Hatay,

KOCAEL

BURSA Bursa, Yalova, Bal

KONYA Konya, Ni

KAYSER

SAMSUN Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat,

Çorum

ANKARA Ankara, K

K

Elaz

Bitlis, Diyarbak

Mu

ZMİR İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Muğla,İçel (Mersin), Osmaniyeİ Kocaeli, Sakarya, Düzce, Boluıkesir, Çanakkaleğde, Aksaray, Karamanİ Kayseri, Nevşehir, Sivas, Malatyaırıkkale, Çankırı, Kastamonu,ırşehir, Zonguldak, Karabük, Yozgat,ığ, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl,ır, Hakkari, Mardin,ş, Siirt, Tunceli, Van, Batman,

Ş

ESK

Afyonkarahisar

TRABZON Trabzon, Giresun, Rize, Artvin,

Gümü

Erzincan

GAZ

Ad

ırnak, Bartın, IğdırİŞEHİR Eskişehir, Bilecik, Kütahya,şhane, Bayburt, Erzurum,İANTEP Gaziantep, K.Maraş, Kilis, Şanlıurfa,ıyaman


KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET