gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ DETAYLARI

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ DETAYLARI YÖNERGE İLE DÜZENLENDİ

03 Şubat 2013 Pazar 21:31


1. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı ile avukatlık hizmetleri dışındaki personeli kapsamaktadır. Bu yönergeye tabi sınıflar;


. Genel idari hizmetleri sınıfı
. Teknik hizmetler sınıfı
. Din hizmetleri sınıfı
. Yardımcı hizmetler sınıfı2. Yeniden atama; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olup da görevlerinden ayrılmış olanların tekrar atamasıdır. Yılda en fazla iki defa olmak üzere kura ile yapılır.


3. Kurum içi naklen atama; görev yaptığı birlikte en az bir yıl kesintisiz çalışmış olanlar, farklı illerdeki birlikler arasında nakil talebinde bulunabilir.


4. Becayiş; çalışma süre şartı aranmaksızın aynı unvan ve branşta görev yapanlar karşılıklı yer değişikliği talebinde bulunabilir.


5. Eş durumu mazereti; eş durumundan tayin talebinde bulunacakların talepleri çalışma süre şartı aranmaksızın değerlendirilir. Eş durumundan tayin talebinde bulunulabilmesi için;


. Eşleri 217 sayılı DPB Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta kamu görevlisi olmalı,


. Eşleri özel sektörde çalışanların ise müracaat tarihi itibariyle en az iki yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az bir yıl prim ödediğini belgelendirmesi gerekmektedir.


6. Sağlık mazereti; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin üniversiteler veya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri halinde, tedavinin yapılabileceği veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ile atamaları yapılır.


7. Eğitim mazereti; çalışma süre şartı aranmaksızın önceki öğrenim durumundan yüksek olmak şartıyla yükseköğrenimine devam edenler nakil talebinde bulunabilirler.


8. Kurumlar arası naklen atama; yılda en fazla iki defa olmak üzere kura ile yapılır.


9. Hizmet gereği atamalar; haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma açılıp da, soruşturma sonucu eski görev yerinde kalmalarında sakınca görülenler hakkında uygulanır. Bu şekilde atananlar, ayrıldıkları ile veya sağlık tesisine 2 yıl geçmeden nakil talebinde bulunamazlar.

Yönergeye ulaşmak için tıklayınız

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET