gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU ÖZEL AYRIMINI KALDIRACAK SAĞLIK TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ TARTIŞILIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı "Sağlık Tesisleri Yönetmeliği" taslağı ile bütün sağlık tesisleri, kamu özel ayrımı yapılmadan aynı yönetim standartlarına bağlanıyor. Bakanlığın planlama yetkileri de güçlendiriliyor. Başhekimlerin idareci görevine son verilerek "Hastane Yöneticiliği" zorunlu hale getiriliyor.

05 Ekim 2011 Çarşamba 05:57
Kamu Özel Ayrımını Kaldıracak Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Tartışılıyor


Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı "Sağlık Tesisleri Yönetmeliği" taslağı ile bütün sağlık tesisleri, kamu özel ayrımı yapılmadan aynı yönetim standartlarına bağlanıyor. Bakanlığın planlama yetkileri de güçlendiriliyor. Başhekimlerin idareci görevine son verilerek "Hastane Yöneticiliği" zorunlu hale getiriliyor. 

Sağlık Bakanlığı, kamu ya da özel bütün sağlık tesislerinin yönetim ve işleyiş kurallarım ortak hükümlere bağlayan ve tüm yönetmelikleri birleştiren "Sağlık Tesisleri Yönetmelik Taslağı" hazırladı. DÜNYA'nm elde ettiği taslağa göre Bakanlık, bütün sağlık tesislerinin, hekimlerin ve bu hastanelerde kullanılacak cihazların, bölgelere ve ihtiyaçlara göre planlamasını yapacak. Bu planın dışında yatırıma izin verilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı, bütün hastanelerin yönetim standartlarını eşdeğer hale getiren "Sağlık Tesisleri Yönetmeliği" taslağını hazırladı. Taslakla, özel hastaneler, kamu hastaneleri dal ve poliklinik merkezleri gibi bütün sağlık tesislerinin yönetmelikleri tek bir metinde toplanmış oldu. Bakanlığın planlamaya dair yetkileri de tebliğ ile güçlendiriliyor. Bakanlık, Türkiye çapında yapılacak bütün sağlık tesisi yatırımlarının yanı sıra hekim ve personel ile cihazların da planlamasını yürütecek. Bu amaçla bakanlığı bünyesinde oluşturulan Planlama ve İstihdam Komisyonu'nun bu alandaki yetkisi artırılacak. Bakanlık, Türkiye çapında sağlık tesislerinin envanterini çıkaracak. Poliklinik ve ayakta tedavi Sağlık Bakanlığı 5 ve 20 yıllık hedefler doğrultusunda iki ayrı plan yapacak. Planlama kapsamında mevcut sağlık tesislerini ilgilendiren en önemli değişiklik, günübirlik ve ayakta tedavi hizmetlerine yönelik. Bu kapasitenin önce hastane düzeyinde planlaması, yetmediği durumlarda küçük tesislerin açılmasına izin verilmesi öngörüldü.

Bakanlık, özel sağlık tesislerinin sunabileceği hizmetlerin miktarım da sınırlandırdı. Özel sağlık kuruluşları, uzun vadeli planda hedeflenen hizmetler toplamının yüzde 20'sine kadar hizmet sunabilecek. Ancak Planlama ve İstihdam Komisyonu bu oranı yüzde 40'a kadar yükseltebilecek. Ayrıca, emekli olan doktorlar bakanlıktan izin alarak muayenehane açabilecekler. Plan dışı yatırım yapılmayacak Bakanlık planlamayı yerleşim yeri, nüfus, hedef nüfus kriterlerini baz alarak oluşturacak. Buna göre, hastane yatak ihtiyacı, nüfusu bir milyonun üzerinde olan iller için on bin kişiye düşen yatak sayısı otuz-kırk, bir milyondan az olan iller için yirmi-otuz, ilçeler için on beş-yirmi olacak şekilde planlanacak. Yerleşim birimleri için planlanan yatak sayıları ve sağlık hizmet bölgesi nüfusu hedef alınarak planlanan hastanelerin yatak sayıları toplanılan, sağlık hizmet bölgesi toplam yatak sayısını belirleyecek.

Mevcut yatırımların uzun vadeli planlardaki hedefleri aştığı bölgelerde yeni yatırıma izin verilmeyecek. Bakanlık, yatırım cetvellerinde, hastane ve sağlık tesislerinin yatırımları ile personelleri, tıbbi cihazlar dahil her türlü sağlık hizmetini göstererek bu kapsamda yatırımlara izin verecek. Yatırım ruhsatını bakanlık verecek Bakanlık, planlama yanında yatırım izin makamı olarak da yönetmelikle güçlendiriliyor. Buna göre, yatırım plam dahilindeki her türlü yeni yatırım, yenileme yatırımı bakanlık tarafından verilen izinle yapılabilecek. Bakanlık bu yatırımın izin makamı olması yanında faaliyete geçiş aşamasında ruhsatını da verecek. İşleyişi de takip etme yetkisine sahip olacak.

Başhekimlerin idari görevi kalmıyor

Sağlık tesislerinin yönetimi de yeniden yapılandırılıyor. Daha önce ağırlıklı işleri idari ve işletme olan başhekimliklerden ayrı olmak üzere bu işleri yapmak üzere "Hastane Yöneticiliği" makamı zorunlu hale geliyor. Her sağlık tesisi yöneticisini atayacak ve bu yönetici, işleyişten sorumlu olacak. Başhekimlik yalnızca teşhis ve tedavi hizmetlerinin tıbbi yönüyle ilgilenecek.

Özel Hastaneler Platformu Başkanı Mehmet Altug, Sağlık Tesisleri Yönetmeliği' genel olarak desteklediklerini, butun sağlık tesislerinin aynı kurallara tabı olarak yönetilmesini önemsediklerini belirtti. Buna karşılık taslağın itiraz ettikleri çok noktası bulunduğunu belirten Altug söyle konuştu: "Hazırlık toplantılarına katkı verdik ancak birçok noktaya da itiraz ettiğimizi belirttik. Taslağa ılıskın butun çalışmalar bir süreç ve son kararın verilmediğini biliyoruz. istisna olmamalı. Bir plan olmalı ve herkes buna uymalı. Geçıs sureden olabilir, mesela 2 yıl sonra uygulama eşitlenecek denilebilir ama sonuçta herkesin uyacağı bir yapı olmalı. Hastane yöneticiliği düzenlemesinde de ayrıntıya girilmesini doğru bulmuyoruz. Her isletmenin kendi alışkanlıkları, yönetim bıcımı var. Mesul mudur kavramı zaten yerleşmiş. Ancak her hastanenin nasıl yönetileceği konusunda kendi dinamikleri, her isletmenin kendi özellikleri var. Kamu ve özel hastaneleri tek bir yönetmelikte toplayan, ruhsat ve denetlemeyi düzenleyen bir yönetmeliktir. Bu olumlu tarafıdır, yıllardır söylediğimiz, talep ettiğimiz husustur. Tek bir yönetmelik, objektif bir yaklaşım olmalı dedik. Su anda, planlama sadece özel sektör için var, kamu ve vakıf üniversiteleri için yok. Taslak kısmen bu sorunu düzeltiyor. Ancak, kamu ıçin yer yer istisnalar var. Bizce doğru buluyoruz. İnsan kaynağı ve donanımın israf edilmemesi gerekir. Mülkiyete bakılmaksızın kamu kaynağının verimli kullanılması gerekir. Bir de uzun vadede özel sektörün vereceği hizmetlerin yüzde 20 ile sınırlanması var ama bu neyin yüzde 20'sı tamamen belirsiz. Yatak sayısı mıdır, ödeme tutarı mıdır, bakılan poliklinik sayısı mıdır bilmiyoruz. Global bir ifade ve uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz.

Taslağın bu hali yatırım yapmaya engel
 
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, Sağlık Tesisleri Yönetmeliği taslağının mevcut halının özel sektöre yönelik olumsuz etkiler olacağını söyledi. Bahat, taslağa itiraz ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti: "Taslak, yatırım yapmayı adeta imkansız hale getiriyor. Uygulanması halinde mevcut yatırımların ciddi sıkıntıya gireceğini düşünüyorum. Kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. Özel hastaneler için uygulanacak, devlet hastaneleri ıcın uygulanmayacak bir sonuç dogmasını istemiyoruz. Kamuda, 1100 hastane var. Yönetimi ve kuralları yeniden yapılandırmaları, yönelmeleri cok zor.

İste sağlık yatırımlarında yeni yol haritası: 1- Bakanlık Türkiye'nin sağlık envanterini çıkaracak 2-10 bin kısıye 15-40 yatak düşecek şekilde planlama yapılacak 3- İlce bazında hekim, yatak, cihaz planlaması yapılacak 4- Sağlıkta yeni yatırımlara belirlenen kriterlerin altında kalan bölgelerde izm verilecek.

Mehmet Kaya Dünya Gazetesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET