gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KRONİK HASTALARDAN KATILIM PAYI ALINMAMASINA SGK İKAZ ETTİ

Sağlık Uygulama Tebliğine bağlı oalrak kronik hastalardan muayene katılım payı alınmaması konusunda sağlık hizmet sunucuları ikaz etti.

03 Ağustos 2011 Çarşamba 10:14
Kronik Hastalardan Katılım Payı Alınmamasına SGK İkaz Etti

Sağlık Uygulama Tebliğinin “3.2.5. Katılım Payı Alınmayacak Haller,
Sağlık Hizmetleri ve Kişiler” başlıklı bölümün 7 nci fıkrasına “Sağlık raporu ile
belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları
ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan
katılım payı alınmaz.” istinaden, genel sağlık sigortalılarından katılım payı alınmaması
için MEDULA sisteminde 03.02.2011 tarihinde düzenleme yapılarak;
Katılım payı alınmayacak ICD-10 kodu ile muayene işlemi faturalanacaksa,
muayene işlemi altında özel durum alanında “6-Muayene katılım payından muaf
olması için gerekli sağlık kurulu raporu var. “ veya “8-Muayene katılım payından
muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok. “ seçeneklerinden birisinin
gönderilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
SGK’ya yapılan şikayetler doğrultusunda, yukarıda belirtilen hüküm doğrultusunda
işlem yapmayarak kişilerin mağduriyetine sebebiyet verdikleri tespit edilmektedir.
Bu doğrultuda, hem sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucularının yapacakları
işlemlerden dolayı yaşayabilecekleri olumsuz sonuçların önüne geçilebilmesi,  haksız yere muayene katılım payı alınmasının önlenebilmesi için sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucularınca konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET