gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZELDE DİŞ TEDAVİLERİ SGK İNCELEMESİNDE SÜRECEK

Genel sağlık sigortalısı olarak SGK adına diş tedavisi için Sağlık Bakanlığı hastanelerine başvuranların sevk yapılarak özel sağlık hizmet sunularınca karşılanması işlemi devam ediyor. Ancak özele yapılan diş tedavileri yakın takibe alınarak gerekli durumlarda incelenecektir.

31 Mayıs 2011 Salı 22:47
Özelde Diş Tedavileri SGK İncelemesinde Sürecek

SGK tarafından yapılan açıklama ile;

Genel sağlık sigortası ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılamayan diş tedavilerinin Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca özel sağlık hizmeti sunucularına sevk yapılmak suretiyle karşılandığı durumlarda; tedaviye ilişkin fatura bedelinin ünitelerinde diş tabibi olmaması nedeniyle ödenmesinde sorunlar yaşandığı hakkında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizden gelen yazılar incelenmiştir.
 
Bilindiği üzere, 29.03.2010 tarih ve 2010/41 sayılı Genelge ile Kurumumuz sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmeli resmi sağlık kurumlarında yapılamayan diş tedavileri için özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumumuzla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına sevklerine ve tedavi giderlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
Yine anılan genelgenin “Sevk İşlemleri” başlığı altında yer alan 4.maddesinde; “Özel sağlık
kurum veya kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılan diş tedavileri sonrasında, Genelge eki sevk belgesini düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca “Diş Tedavileri Sevk Formu”nda yer alan tedavinin yapıldığına dair bölümün doldurularak onaylanması gerektiği” ifade edilmektedir.
 
Bu itibarla; genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin resmi
sağlık hizmeti sunucularında yapılamaması nedeniyle Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti
sunucularınca anılan Genelgeye uygun olarak Kurumumuzla anlaşması olmayan sağlık hizmeti sunucularına diş tedavi sevkinin yapılması, tedavi sonrasında da yine mezkur Genelgeye uygun olarak sevke konu olan tedavinin yapıldığının sevki yapan Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucusunca onaylanması durumunda tedaviye ilişkin belgelerin Kurumumuzda görev yapan diş hekimlerine tıbbi uygunluk yönünden gönderilmeden ödenmesinde sakınca bulunmamaktadır.
 
Ancak tedavinin yapılıp, yapılmadığı, sevkin devamlı aynı diş hekimince yapılması, yapılan sevklerin aynı sağlık hizmeti sunucusunca gerçekleştirilmesi v.s. gibi sebeplerden ötürü ödeme yapılıp, yapılmayacağı konusunda tereddüt hasıl olduğu durumlarda mutlak suretle bağlı bulunduğunuz Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinde görev yapan diş hekimlerinden, bu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde diş hekimi yok ise bünyesinde diş hekimi görev yapan diğer Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerindeki diş hekimlerinden görüş almak suretiyle işlem yapılması gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET