gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PERFORMANS SİSTEMİ' ÜNİVERSİTELERDE İLE BAŞLIYOR

Performans sistemi' üniversitelerde ile taşlıyor akılla çözmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tam Gün Yasasının, üniversitelerde döner sermaye sisteminin kuruluşu ve uygulanması ile performansa dayalı ek ödemeler konusunda düzenleme yapma görevini YÖK'e verdiğini anımsattı. 29.11.2010

29 Kasım 2010 Pazartesi 14:34
PERFORMANS SİSTEMİ' ÜNİVERSİTELERDE İLE BAŞLIYOR

 
Üniversitelerin asli görevinin eğitim, öğretim ve araştırma yapmak kadar hizmet vermek de olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bilgiç, "Mevzuat, bu görevlerin hepsini yürütebilecek bir imkan veriyor. Yönetmeliği Aralık ayının sonunda yayınlamayı düşünüyoruz. Bu yönetmelik çıktığı taktirde elbette bir çok eleştiri olacak. Yönetmeliği hazırlarken tıp ve diş hekimliği fakülteleri dışında önemli bir problem çıkmadı. Özellikle sosyal bilimcilerin önü bu yönetmelikle epeyce açılacak" dedi.

ÜNİVERSİTELERİ CEO'LAR YÖNETSİN

Toplantıda, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, "Döner Sermaye İşletmelerinin Yeniden Yapılandırılması: Tek Ortaklı Şirket (CEO) Modeli" başlıklı projesiyle ilginç bir öneri dile getirdi.Küresel gelişmelere bakıldığında eğitim, sağlık, medya ve kar amacı gütmeyen sektörlerin büyüdüğünün görüldüğünü ifade eden Aydın, Türkiye'nin de dünyadaki bu gelişmelere ayak göre oldukça radikal değişimi getiren bir model. Esnek, piyasadaki rakiplerle mücadele edebilecek, tek ortaklı bir şirket modeli. Özellikle son yıllarda önemi daha da artan eğitim ve sağlık gibi sektörlerde güçlü bir model. Bu önerimizin yararlanılacak yönlerinin olduğumu düşünüyoruz" diye konuştu.

TAM GÜN KANUNU'NUN GETİRDİĞİ YENİLİK

Üniversitelerde uygulanacak performans sistemiyle ilgili düzenlemeler de içeren Tam Gün Yasası'na göre, yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin esas ve usulleri, yükseköğretim kurumlarının hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitimöğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, gelir ve giderleri, sermaye; limitleri ile işletmelerin yönetimine ilişkin esas ve usuller de yine Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. uydurması gerektiğini söyledi. Mevcut döner sermaye işletmelerinin en güçlü yanının, arkalarında kamu desteçjinin bulunması olduğuna dikkati çeken Aydın, üniversitelerin ise örgütsel ve mali yapılarının zayıf, ins;an gücü kaynaklarının da yetersiz olduğunu belirtti.

Çözümün, küresel değişimlere ayak uyduracak, kurumsal yönetim ilkelerine dayalı dinamik bir organizasyonla* mümkün olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydın, şu görüşleri dile getirdi: "Çözüm, tek ortaklı anonim veya limited şirketler kurularak üniversitelerin yönetilmesidir. Yani Koç Holding nasıl davranıyorsa biz de öyle davranmalıyız. Üniversitelere CEO modeli getirilmelidir. Bunun alt yapısı, yeni bir anayasal ya da başka mevzuatlarda yapılacak değişiklikle oluşturulabilir. Ya üniversitelerin mevcut kanununun 58. maddesinde üniversitelerin şirket kurması için düzenleme yapılmalı, ya bu ayrı bir kanunla düzenlenmeli ya da Türk Ticaret Kanunu tasarısına ilave yapılarak döner sermayelerdeki değişiklikler geliştirilmelidir." Üniversitelerin temel sorunun işletmecilik olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, "Yaptığımız çalışmayla döner sermaye işletmeleriyle ilgili yeni bir model önerisi getirmeye çalıştık. Bu, mevcut uygulamaya Sağlık Bakanlığı hastanelerinde bir süredir uygulanan performans sistemi, 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren tıp ve diş hekimliği fakültelerinin yanı sıra diğer yükseköğretim kurumlarında da başlayacak. Uygulamaya ilişkin yönetmeliğin gelecek ay yayımlanması bekleniyor.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği'nce düzenlenen toplantıda, Tam Gün Yasasıyla getirilen ve 1 Şubat 2011'de başlayacak üniversite hastanelerindeki performans sistemi, döner sermaye uygulamaları, üniversite rektörlerince tartışıldı. Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Yunus Söylet, dernek olarak, üniversite hastanelerinin sorunlarını değerlendirmeyi, bunların nedenlerini ortaya koyarak çözüm yolları üretmeyi, bilgi ve deneyimleri paylaşmayı, çağdaş sağlık hizmetiyle birlikte eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkinleştirerek ortak hareket etmeyi amaçladıklarını söyledi. Sadece üniversite hastanelerinin sorunlarını değil, tıp eğitimini ve buna ilişkin sorunları da bu süreçte yoğun olarak gündemlerine aldıklarını belirtildi.

Akdeniz Güncel 29.11.2010

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET