gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI DİŞ TEDAVİLERİ DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı'nın 20.10.2010 tarihli İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği "Duyuru" ile 01/1/2011 tarihine kadar protez hizmet sunumu sağlamayan merkezin kalmaması diş tedavilerine ilişkin yen uygulama belirlenmektedir.21.10.2010

21 Ekim 2010 Perşembe 10:49
Sağlık Bakanlığı Diş Tedavileri Duyurusu

 
 
 
 
 
………………………….VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.5.1.A maddesinin üçüncü fıkrasında ise“ 01/1/2011 tarihinden itibaren Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumu veya kuruluşu tarafından yapılan protez tedavileri ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen akrilik veya seramik veneer kron, hassas tutuculu kron, implant üstü kron v.b. metal destekli tek parça kron ve tek parça döküm kronlar ile alt-üst çene iskelet dökümünün, ilgili sözleşmeli resmi sağlık kurumu ve kuruluşu tarafından yapılması/ hizmet alımı ile sağlanması zorunludur. Bu tarihten itibaren söz konusu işlemlerin protez tedavisini yapan sağlık kurumu veya kuruluşu tarafından sağlanmaması ve hasta tarafından karşılanması halinde fatura bedeli hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumu veya kuruluşundan mahsup edilir.” hükmünü içermektedir. Bu hüküm uyarınca, 01/1/2011 tarihinden itibaren Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumu veya kuruluşu tarafından yapılan protez tedavileri ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen akrilik veya seramik veneer kron, hassas tutuculu kron, implant üstü kron v.b. metal destekli tek parça kron ve tek parça döküm kronlar ile alt-üst çene iskelet dökümünün, ilgili sözleşmeli resmi sağlık kurumu ve kuruluşu tarafından yapılması veya hizmet alımı ile sağlanması zorunlu olduğundan mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve hizmet alımı yapacak kurumlarımızın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri ile Bakanlığımız düzenlemelerine riayet etmeleri gerekmektedir.
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun 19.10.2010 tarihli toplantısında; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri” başlıklı 4.5.1.A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumu tarafından yapılan protez tedavileri ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen akrilik veya seramik veneer kron, hassas tutuculu kron, implant üstü kron v.b. metal destekli tek parça kron ve tek parça döküm kronlar ile alt-üst çene iskelet dökümüişlemlerinde ayrıca ödenen ve SUT eki EK-7 listesinde 404.041, 404.042 ve 404.043 kodla yer alan “döküm işçilik ücretleri”nin listeden çıkarılması ve bu ücretlerin yine EK-7 listesinde yer alan protez işlem ücretlerine eklenmesine karar verilmiştir.
Bu bağlamda, 01/1/2011 tarihine kadar protez hizmet sunumu sağlamayan merkezin kalmaması hususunda gereğini rica ederim.
  
 
                                                                                                          Doç.Dr.İrfan ŞENCAN
                                                                                                                      Bakan a.
   Genel Müdür V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dağıtım         :
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)
 
 
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET