gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI GEREKÇELİ KARARI BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığının, Danıştay'ın "Tam Gün" kararı konusunda, gerekçeli kararın çıkmasının ardından açıklama yapacağı öğrenildi. Sağlık Bakanlığının, Anayasa Mahkemeşi'nin konuya ilişkin gerekçeli kararı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun gerekçeli kararını hukukçulara inceleteceği ve bunun ardından açıklama yapacağı bilgisi edinildi.

14 Ocak 2011 Cuma 12:56
SAĞLIK BAKANLIĞI GEREKÇELİ KARARI BEKLİYOR

   Sağlık Bakanlığının, Danıştay'ın "Tam Gün" kararı konusunda, gerekçeli kararın çıkmasının ardından açıklama yapacağı öğrenildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dün, "Sağlık Bakanlığının internet sitesindeki Tam Gün Yasası ile ilgili basın açıklaması ve üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına" ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasına, Sağlık Bakanlığınca yapılan itirazı kabul etmişti. Sağlık Bakanlığının, Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin gerekçeli kararı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun gerekçeli kararını hukukçulara inceleteceği ve bunun ardından açıklama yapacağı bilgisi edinildi. 

DAVA KONUSU BASIN AÇIKLAMASI

Dava konusu olan Sağlık Bakanlığı'nın 16 Temmuz 2010 tarihli basın açıklaması şöyleydi: "Kamuoyunda Tüm Gün Kanunu olarak bilinen kanun hakkında Anayasa Mahkemesince verilen karar açıklandı. Buna karar ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında döner sermaye ek ödemesi ile ilgili madde iptal edilmiştir. Bu iptal kararı, Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak ek ödeme ile ilgili Sağlık Bakanlığı personelinin herhangi bir mağduriyetine sebebiyet verilmeyecektir. Anayasa Mahkemesi kararı ile üniversite öğretim üyelerinin yükseköğretim dışında çalışan yasağına ilişkin cümle iptal edilmiştir. Buna göre, üniversitelerde kısmi statüde çalışma sona ermiş olacak, ancak öğretim üyeleri sekiz saatlik mesai saatlerinin bitiminde özel çalışabileceklerdir. 

  Bu uygulama, 30 Ocak 2011 tarihinde başlayacaktır. Kanunun 7. maddesi ile ilgili verilen iptal kararı ise hekimlerimizin özel sağlık kuruluşları arasında herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın çalışabilecekleri sonucunu ortaya koymuştur. Anayasa Mahkemesinin kararına ve kanuna göre öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açması veya özel sağlık kuruluşlarında çalışması mümkün bulunmamaktadır. Bu uygulama 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacaktır."
Türk Tabipleri Birliği'nin, konuyla ilgili yürütmenin durdurulmasına ilişkin Danıştay'a yaptığı başvuru kabul edilmiş, bunun üzerine Sağlık Bakanlığı da yürütmenin durdurulmasına yönelik karara itiraz etmişti. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET