gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME DUYURUSU

Sağlık bakanlığı personeli için Danıştay 5. Dairesi kararı gereği yapılacak ek görevde yükselme eğitimine alınacak personel ile ilgili duyuru yayınladı.

22 Ekim 2010 Cuma 05:40
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Duyurusu

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ İÇİN DANIŞTAY 5. DAİRESİ KARARI GEREĞİ YAPILACAK EK GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINACAK PERSONEL İLE İLGİLİ DUYURU
 
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Hükümleri ve 26/10/2009 tarih ve 199906 sayılı Makam onayı gereğince, Bakanlığımız personeli için yapılan görevde yükselme eğitimine alınanların seçimi, Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğice Ek-1 Değerlendirme Formu puanlarına göre yapılmıştı.
         Bakanlığımız aleyhine Danıştay 5. Dairesinde açılan davada aynı Dairenin 31.05.2010 tarihli ve E.2010/398 sayılı kararı ile Sağlık Bakanlığı personeli görevde yükselme eğitimi duyurusu ekindeki açıklamalı değerlendirme formunun 7 nolu disiplin cezaları ve 8 nolu önceki görevde yükselme sınavı bölümleri ile Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği eki Ek-1 Değerlendirme Formunun 7 ve 8 nolu bölümlerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
          Görevde yükselme eğitimine 01-10 Aralık 2009 tarihleri arasında başvuran adayların Ek-1 değerlendirme formu puanları söz konusu karar doğrultusunda hesaplanarak yeni sıralama listesi oluşturulmuştur. Yapılan sıralama listesine göre ek görevde yükselme eğitimine katılacak personel listesi Bakanlığımızın http://personel.saglik.gov.tr internet sayfasında yayımlanmıştır. 
         Görevde yükselme eğitim programı ve eğitim yerleri Bakanlığımız Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce daha sonra yayımlanacaktır.
Ek görevde yükselme eğitimine katılacak personel, eğitim süresince görevli sayılacak ve eğitime katılacak personelin harcırah işlemlerinin çalıştıkları kurumlar tarafında yürütülecektir.
İlgililere Duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET