gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE ÖZEL ODA TAHSİS KRİTERLERİ

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yataklı tedavi görenlerin odada yatak sayısının fazla olmasından şikayet ederek özel oda istemektedir. Eğer hastanede özel oda varsa, belirli kriterlere göre verildiği bilinmesinde fayda var.

14 Temmuz 2014 Pazartesi 13:06
SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE ÖZEL ODA TAHSİS KRİTERLERİ

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yataklı tedavi görenlerin odada yatak sayısının fazla olmasından şikayet ederek özel oda istemektedir. Eğer hastanede özel oda varsa, belirli kriterlere göre verildiği bilinmesinde fayda var.
 
Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren yataklı tedavi kurumlarında hastaların yatırılarak tıbbi bakım ve tedavilerinin sağlandığı hasta odalarının sınıflandırılması ve sınıflarına göre taşıması gereken fiziki ve donanım şartları Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin "E - HASTA ODALARI VE ÖZELLİKLERİ" başlıklı bölümün 58. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre özel oda; tek yataklı, buzdolabı, televizyon, telefon ve refakatçinin dinlenmesi için gerekli bölümü ve donanımı bulunan, banyolu, lavabolu ve tuvaletli hasta odaları olarak tanımlanmıştır.

Tedavi yardımına ilişkin Sağlık Uygulama Tebliğinde; Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen standartların üzerinde sunulan otelcilik hizmetleri için, "Otelcilik Hizmetleri Fiyat Listesi (Ek-12/A)" de yer alan ücretlerin 3 (üç) katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alınabileceği belirtilmiş ancak bu hizmetler için ilave ücret alınması zorunlu tutulmamıştır.

Sağlık Bakanlığı 2010/18 sayılı Genelgeyle hastane yönetimlerince özel oda olarak ayrılan hasta odalarının çoğunlukla Yönetmelikte tanımlanan fiziki ve donanım şartlarını taşımadığı gibi bu odalara hasta yatırma iş ve işlemlerinde herhangi bir tıbbi ve sosyal kriter belirlenmediği, yatışların tamamen hasta veya yakınlarının talebi üzerine veya hastane yönetiminin tercihleri doğrultusunda yürütüldüğü ve bu odalardan faydalandırılan hastaların kendisinden önemli tutarlarda ilave gündelik yatak ücretleri tahsil edildiğinden yola çıkarak özel oda olarak ayrılan hasta odalarının yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıması, bu niteliklere haiz olmayanların özel oda uygulamasından çıkarılması öngörülmüştür.

Özel odalara hasta yatırma iş ve işlemlerinin belirli kriterlere bağlanarak, tıbbi gerekçesi müdavi tabip tarafından düzenlenecek bir raporla önerilen ve baştabiplikçe de uygun görülen hastalara öncelik verilmesi, bunun dışında kalan durumlar için ise başvuru sırasına göre yatış işlemlerinin hakkaniyet ve eşitlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmesi ve özel odalara bu şekilde yatışı sağlanan hastalardan ilave yatak ücreti talep edilmemesi istenmiştir.

KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET