gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİNSİZ EĞİTİMLER KONUSUNDA UYARDI

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında, Bakanlıkça eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezler konusunda uyarıda bulundu.

21 Mart 2015 Cumartesi 20:54
SAĞLIK BAKANLIĞI İZİNSİZ EĞİTİMLER KONUSUNDA UYARDI

EĞİTİM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği gibi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27/10/2014 tarih ve 29158 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğimizin Eğitim başlıklı 13 üncü maddesine göre

“Bu Yönetmelik kapsamındaki sertifikalı eğitimler, 4/2/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında, Bakanlıkça eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezler tarafından verilir.”

Yönetmeliğimizin 4 üncü maddesinin ğ bendine göre;

“Uygulama merkezi: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi sorumluluğunda ve bu Yönetmelikte belirlenen uygulamaları yapmak üzere eğitim ve araştırma hastanesi ve tıp fakültesi veya diş hekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde kurulan ve Bakanlıkça yetkilendirilmesi halinde eğitim verilebilecek merkezi.”

                                                                                                                                                              İfade etmektedir.
Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesine göre;

 “(1) Sertifikalı eğitim programları; kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından, Bakanlıkça belirlenmiş standartlara uygun olarak yürütülür.(2) Bakanlıkça standardı belirlenmiş alanlarda eğitim programlarının açılma izni ilgili birim tarafından verilir.” Hükümleri yer almaktadır
Yukarıdaki mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak, aşağıdaki açıklamayı yapmak hâsıl olmuştur.
Son günlerde gerek medyada ve gerek sağlık paydaşlarından gelen bildirimlerde; bazı kurum ve kuruluşlarda sağlık bakanlığı onaylı; geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamındaki uygulamalara dönük sertifikalı eğitim düzenlendiği bildirilmektedir.
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamındaki uygulamalar ile ilgili eğitim verme yetkisi yönetmelik yayımlandıktan sonra sadece gazi üniversitesi akupunktur kurs koordinatörlüğüne akupunktur uygulaması için verilmiştir. Hâlihazır da eğitim verme konusunda  başka hiç bir kurum veya kuruluşa yetki verilmemiştir. Eğitim Verme Yetki alan kurum ve kuruluşlara genel müdürlüğümüz tarafından eğitim verecekleri uygulamayı da gösteren eğitim yetki belgesi düzenlenmekte ve genel müdürlüğümüzün ve ilgili dairemizin internet sitesinde duyurulmaktadır.
Mevcut mevzuat hükümlerine göre bakanlığımız tarafından yetkilendirilmemiş kurum ve kuruluşlar tarafından verilen sertifikalar geçerli değildir.
Sertifika denklik şatları ise her bir uygulama için ayrı ayrı belirlenecek ve yayımlanacak eğitim standartlarında belirtilecektir. Denklik başvuruları yayımlanacak standartlardaki şartlara göre değerlendirilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET