gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI KANSER İLAÇLARINDA YENİ DÖNEM ECZACILARI ÜZEBİLİR

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yapılan kemoterapi tedavilerinde kullanılan antineoplastik ilaçlarda yeni dönem açıyor.

14 Mart 2015 Cumartesi 09:06
SAĞLIK BAKANLIĞI KANSER İLAÇLARINDA YENİ DÖNEM ECZACILARI ÜZEBİLİR

ANTINEOPLASTIK İLAÇLARIN SAĞLIK TESISLERIMIZCE TEMİNİ, GÖTÜRÜ BEDEL PROTOKOLÜ ve SUT KAPSAMINDA FATURALANDIRILMASI

Sağlık Bakanlığının 1 Temmuzda başlayacağı SGK ile yaptığı sözleşme gereği, yatan hastaların kanser ilaç bedellerini götürü bedel dışında ödeme uygulaması yeni sorunları beraberinde getirme endişe yarattı. Götürü bedele Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin SGK hastaları için yıllık belirlenen maktu bir bedel. Bu uygulama özellikle ilaç bedelleri yüksek kanser hastaları için hastaneleri zor duruma sokmaktaydı. Zira Sağlık Bakanlığı bu maktu bedelleri hastanelere dağıtırken bu ve benzeri olayları her zaman için dikkate alamamaktaydı. Zor duruma düşen hastaneler, hastalarından ilaçları dışarıdan kendilerinin temin etmesini istemekteydi. Bu sorunu çözmek için yeni bir uygulamaya gidiliyor. 

Uygulama eczacıları üzebilir. Hastalar kanser ilaçlarını eczacılardan temin ederken, yeni uygulama ile hastaneler kendileri temin edecekler. Böylece eczacıların ilaç satışı azalabilir.

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yapılan kemoterapi tedavilerinde kullanılan antineoplastik ilaçlar bazı sağlık tesislerimizin kendisi tarafından temin edilmekte ve SGK'ya (Götürü Bedel kapsamında) fatura edilmekte iken; bazı tesislerimiz ise hastaya reçete edip dışarıdan temin ettirdikten sonra (Götürü Bedel kapsamı dışında) kemoterapi tedavilerini gerçekleştirmektedir.
Şu an için yürürlükte olan SUT hükümleri her iki duruma da imkan vermektedir. Ancak; SGK ile Bakanlığımız arasında yapılan 2015 yılı Götürü Bedel Protokolünde; "01/07/2015 tarihinden itibaren yatarak tedavilerde (günübirlik tedaviler dahil) kullanılan kanser ilaçlarına ait bedeller götürü bedel kapsamı dışında değerlendirilerek sözleşme ve usul esaslar ekinde yer alacak ek sözleşmede belirtilen usul esaslar ve ödeme takvimi dahilinde Sağlık Bakanlığına ayrıca ödenecektir." hükmü yer almaktadır.

01/07/2015 tarihinden itibaren kurumların kanser tedavisinde kullanılacak olan antineoplastik ilaçlar SGK tarafından Götürü bedel kapsamı dışında ayrıca ödeneceğinden dolayı muhasebe kaydının ayrı olarak tutulması gerekliliği oluşmuştur. 


HASTANE MUHASEBE İŞLEMLERİ;
4-Yatarak Tedavilerde (Günübirlik Tedaviler Dahil) Kullanılan Kanser ilaçları Bedellerinin Muhasebeleştirilmesi: Bilindiği üzere, 01/07/2015 tarihinden itibaren Yatarak Tedavilerde (Günübirlik Tedaviler Dahil) Kullanılan Kanser ilaçlarının bedelleri götürü bedel kapsamı dışında SGK tarafından Kurumumuza ayrıca ödenecektir. Bu nedenle, yukarıda bahse konu edilen hastalara kullanılan ilaçların bedelleri,-SGKlı Hastalar İçin Kullanılan Kanser İlaçları Teminden Dom Alacaklar hesabına BORÇ,

Yurt İçi Satışları Hesabının ilgili alt hesaplarına ALACAK, kaydı yapılmalıdır.

kamudanhaberler, 14.03.2015KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET