gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI YOĞUN BAKIM TESCİLLERİ DUYURUSU

Yoğun bakım ünitelerinin tescil edilebilmesi için gerekli asgari standartlar 2008/53 ve 2009/56 sayılı Genelgeler ile belirlenen husular yeniden değerlendirmeye alınarakar tescilleri öngörülmektedir. 01.11.2010

01 Kasım 2010 Pazartesi 16:22

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-07                                                         27.10.2010/42964

Konu  : Yoğun Bakım Ünitelerinin Tescili

 

 

 

 

 

……………………… VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

           

İlgi:     a) 25.07.2008 tarih ve 28223 (2008/53) sayılı Genelge

b) 28.09.2009 tarih ve 37019(2009/56) sayılı Genelge.

             

            Bilindiği üzere yoğun bakım ünitelerinin tescil edilebilmesi için gerekli asgari standartlar ilgi (a)’de kayıtlı Genelge ile hükme bağlanmıştır. Söz konusu ünitelerin tescili için gerekli raporların hazırlanması ve bu raporların hazırlanmasında görev alacak Komisyonun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar ise ilgi (b)’de kayıtlı Genelge ile belirlenmiştir.

            İlgi (b)’de kayıtlı genelgemizle tüm hastanelerdeki tescil işlemlerinin 31.12.2009 tarihine kadar tamamlanması talimatı verilmiş olup, gelişen süreç içerisinde ilişik listeden anlaşılacağı üzere bazı hastanelerimizin yoğun bakım ünitelerinin tescil işlemi İl Sağlık Müdürlüklerinden Valilik Onayı ve raporları alınamadığından yapılamamıştır.

            Bilindiği üzere yoğun bakım ünitelerinde verilen sağlık hizmetlerinin faturalandırılmasında SGK tarafından tescil onayları istendiğinden hastanelerimizin mağduriyetinin önlenmesi açısından ilinizde tescili yapılmayan yoğun bakım ünitelerine ilişkin Valilik onay ve raporlarının 30.11.2010 tarihine kadar bildirilmesi hususunda,

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

    Doç. Dr. İrfan ŞENCAN

  Bakan a.

                                                                                                                      Genel Müdür V.

 

 

 

 

Ek: 1 Liste

 

DAĞITIM:

GEREĞİ:

-81 İl Valiliğine

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET