gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK DER'DEN 2013 SAĞLIK RAPORU

Sağlık-Der, Türkiye Sağlık Raporu'nu sundu SAĞLIK-DER Genel Başkanı Dr. Kasım Sezen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu makamında ziyaret etti.

18 Temmuz 2013 Perşembe 10:02
SAĞLIK DER'DEN 2013 SAĞLIK RAPORU

 

Dernek tarafındanhazırlanan '2013 Türkiye Sağlık Raporu'nu Bakan Müezzinoğlu'na sunuldu.Ziyarette Başkan Sezen, "Mecburi hizmet kaldırılmalıdır. Doktor atamadazorluk çekilen bölgelerde istihdam edilecek hekimlere 3 ila 5 yıl arasındaçalışmaları durumunda TUS'a girmeden Eğitim Hastanelerinde uzmanlık eğitimialmaları hakkı verilmelidir. Aynı şekilde uzman doktorlara da aynı miktardahizmet karşılığında istedikleri yerde görev alabilme hakkı tanınmalıdır"dedi.

Tıbbi kanaatlere müdahale edilmemeli

SGK fatura incelemelerindehekimlerin ihtisaslarıyla ilgili mesleki bilgi ve becerilerine göre koyduğu teşhislerinemüdahale edildiğini vurgulayan Dr. Sezen, "Bu teşhislere göre yapılantedavileri yerinde değil diyerek ödememektedir. Özel kurumlar bu durumdanmağdur olmaktadırlar. Hekimlerin tıbbi kanaatlerine müdahale edilmemelidir. SGKbirçok alanda sağlık bakanlığı ile çekişmeler yaşamakta ve giderek sağlıkpolitikalarını belirler hale gelmektedir.. SGK, sağlık politikalarınıbelirlerken tamamen para eksenli hareket etmektedir. Örneğin pahalı bir ilaçgerekli olsa bile çok zor şartlarda reçete edilebilmektedir" diye konuştu.

Emekliliğe düzenleme olmalı

Görüşmede ayrıca Dr. Sezen, "Eködemeler ve Döner Sermaye ödemeleri emekliliğe sayılmalıdır" dedi veekledi: "Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 yılı bütçe rakamlarına bakıldığında156,3 milyar lira gelir, 181,2 miyar lira gider öngörülmektedir. Öngörülenbütçe açığı 24,8 milyar lira. 2012 yılı gelirleri 140,32 miyar lira. Giderler160,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu açık kamu ve özel sektörde maaşödemelerinin tamamının pirime tabi tutulmamasmdan kaynaklanmaktadır. Kamuçalışanlarının ek ödeme ve döner sermaye gelirleri tam gösterilirse; bu durumdaSGK primlerini tam alacak. Bu gelirlerle SGK'nm bir açığı kalmayacaktır.

MİLAT

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET