gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK EYLEMİNE BAKAN MARJİNALLER DEDİ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, iş bırakma karan alan hekimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. "Doktorlarımızın sağlık hizmetini sıkıntıya uğratacak bir faaliyet içerisinde olabileceklerine asla inanmıyorum." diyen Akdağ, eyleme katılanları 'küçük marjinal gruplar' şeklinde değerlendirdi.

20 Nisan 2011 Çarşamba 17:40
Sağlık Eylemine Bakan Marjinaller Dedi

DOKTORLAR GREV YAPTI, DURUMU ACİL OLMAYAN HASTANEYE GİTMEDİ

Türk Tabipler Birliği'nin öncülüğünde yürütülen ?M hastanelerde iş bırakma eylemine katılım düşük seviyede oldu. Eylemler, üniversite hastanelerinde yoğunlaşırken, Saghk Bakanlığına bağlı hastanelerde doktorların büyük bir çoğunluğu gün boyu hizmete devam etti. İstanbul'da grevin merkezi olan Çapa Tıp Fakültesi'nde katılımcıların sayısı bini geçmedi. Türkiye Komünist Partisi, Emek Partisi ve KESK gibi örgütlerin destek verdiği eylemlerden, aciller çalıştığı için vatandaş olumsuz etkilenmedi. Yapılan haberlerden dolayı poliklinik randevularında' yüzde 50'lere varan düşüş yaşandı.

 

BAKAN:İŞ BIRAKANLAR MARJİNAL GRUPLAR

'19-20 Nisan Grev Komitesi' isimli grupta yüksek katılım beklenen hastaneler arasında Çapa, Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi gösteriliyor. Katılımın az olacağı ya da hiç olmayacağı hastaneler arasında da Ümraniye, Bağcılar Eğirim Araştırma hastaneleri ile Siyamı Ersek, Koşuyolu Kalp hastaneleri sayılıyor. Bu arada milletvekili adaylarının tanıtımı için Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, iş bırakma karan alan hekimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. "Doktorlarımızın sağlık hizmetini sıkıntıya uğratacak bir faaliyet içerisinde olabileceklerine asla inanmıyorum." diyen Akdağ, eyleme katılanları 'küçük marjinal gruplar' şeklinde değerlendirdi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET