gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK PERSONELİ ŞİDDET MAĞDURU

Şiddete maruz kalmayan sağlıkçı yok TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, sağlık ortamında artan şiddete dikkat çekerek şiddete karşı mücadele edilmesini istedi.

17 Ekim 2010 Pazar 08:14
SAĞLIK PERSONELİ ŞİDDET MAĞDURU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİNİN YAPTIĞI ARAŞTIRMA ŞİDDET TABLOSUNU ORTAYA ÇIKARDI

Sağlık Bakanlığının politikaları nedeniyle hasta ve hekimin karşı karşıya getirildiğini belirten Bilaloğlu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Şiddete uğramayan sağlıkçı yok Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) verilerine göre bugün şiddete uğramayan sağlık çalışanı yok denecek kadar az. TTB, toplumu ruhen ve bedenen iyileştiren merkezler olan hastanelerde şiddetin her geçen gün artarak sürdüğünü belirtiyor.

Şiddete karşı Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının karşı durması gerektiğini ifade eden TTB Merkez Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu, aksi halde her geçen gün artan şiddet ortamının sağlık hizmetlerinin sunumuna da zarar vereceğini söyledi. TTB'nin, şiddete karşı mücadele yollarının tartışıldığı "Şiddete Sıfır Tolerans Grubu" buluşmasında basın toplantısı düzenlendi. Dr. Hasan Ongan, toplumsal şiddetin artışına bağlı olarak sağlık ortamında da şiddetin yaygınlaştığını ifade etti. Ongan, "Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucu hastanın müşteriye dönüştürülmesi ve hekim emeğinin değersizleştirilmesi, siyasi iktidarın popülist yaklaşımlarıyla hekimleri sağlıkta yaşananların sorumlusu olarak göstermesi, diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin oluşmasına önemli bir ivme kazandırmıştır" dedi. Bu bağlamda AKP Hükümetinin sağlık çalışanlarının yanında yer alan bir tutum almaktan imtina ederek, şiddete maruz kalan sağlık çalışanının karşıtı yaklaşımlar sergilediğini bildiren Ongan, bu nedenlerle hasta yakınlarının sağlık hizmeti almak için şiddeti bilinçli olarak uyguladığına dikkat çekti.

EN FAZLA KADIN HEKİMLER ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

TTB'nin araştırmasına göre hekimlerin küfür-hakaret, aşağılayıcı davranışlar, darp, yaralama ve ölüme sebep olacak muamelelere maruz kaldığını belirten Ongan, şiddet uygulayanların yüzde 86'sının hasta ve hasta yakınları olduğunu söyledi. Şiddet uygulayanların yüzde 92'sinin erkek olduğunu, en fazla şiddete ise kadın hekimlerin uğradığını dile getiren Ongan, "Meslek yaşantısında sağlık çalışanlarının yüzde 64'ü en az bir defa şiddete maruz kalmış, yüzde 96'sı sağlık ortamında şiddete tanık olmuştur" diye konuştu. Şiddet nedeniyle hekimlerin görevlerini yerine getiremez duruma geldiklerinin altını çizen Ongan, şiddetin mesleğin bir parçası gibi algılanarak kanıksatılmak istendiğini belirtti. Şiddetin topluma anlatılarak mücadele edilmesini isteyen Ongan, "Sağlık çalışma ortamında şiddetin önemli bir risk faktörü haline gelmesinden dolayı buna karşı acilen yasal mevzuatın oluşturulmasını ve güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI HEKİME SAHİP ÇIKMIYOR
 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu ise, şiddetin hiçbir gerekçesi olamayacağının altını çizerek, şiddetin arttığına tanık olunan sağlık merkezlerinde sağlık hizmetlerinin de aksadığına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığının ise hekimlere sahip çıkmaktansa sağlık çalışanlarını halkla karşı karşıya getirdiğini belirten Bilaloğlu, halkla hekimlerin birbirine düşman kesimler olmadığının altını çizdi. Şiddete karşı tüm sağlık örgütlerinin birlikte bir mücadele programı oluşturmasının önemine atıf yapan Bilaloğlu, şiddetin başta sağlık kurumları olmak üzere toplum hayatından çıkmasını sağlayacak faaliyetlere ihtiyaç olduğunu söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Evrensel 17.10.2010

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET