gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK PERSONELİNİN ANNE ADAYLARINI BİLGİLENDİRMEDE DİKKAT EDİLECEKLER

Sağlık Bakanlığı anne ve bebekler, sağlık hizmetleri açısından risk altında bulunan ve öncelik tanınması gereken iki önemli gruba yönelik sağlık personelinin dikkat etmesi gereken konuları 2014/28 sayılı Genegeyle açıkladı. Genelgede;

20 Ekim 2014 Pazartesi 11:08
SAĞLIK PERSONELİNİN ANNE ADAYLARINI BİLGİLENDİRMEDE DİKKAT EDİLECEKLER

Sağlık Bakanlığı anne ve bebekler, sağlık hizmetleri açısından risk altında bulunan ve öncelik tanınması gereken iki önemli gruba yönelik sağlık personelinin dikkat etmesi gereken konuları 2014/28 sayılı Genegeyle açıkladı. Genelgede;

Her kadının üreme sağlığı kapsamında gebelik, doğum, doğum sonu ve yenidoğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır. Anne adayını gebelik döneminde bilgilendirmek bir annelik hakkı olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda; Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı ile; tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır.

Gebe bilgilendirme ve danışmanlığa yönelik hizmetlerde standart uygulamanın gerçekleştirilmesi ve birlikteliğin temini için:

1)Toplum sağlığı merkezi bünyesinde Ek 2'de yer alan formdaki standartlar çerçevesinde gebe sınıfı oluşturulacak ve form doldurularak il halk sağlığı müdürlüğü tarafından Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığına ulaştırılacaktır.
2)Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programını yürütmek isteyen doğum öncesi, doğum ve doğum sonu bakım hizmeti veren 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarınca Ek 3'te yer alan formdaki standartlar çerçevesinde gebe sınıfı oluşturulacak ve form doldurularak il halk sağlığı müdürlüğü aracılığıyla Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığına ulaştırılacaktır.
3)Gebe Bilgilendirme Sınıfları tarafından gebeler için düzenli eğitim takvimi hazırlanacak. Sağlık personeli tarafından, gebelere bilgilendirme ve danışmalık hizmeti bireysel/grup eğitimi şeklinde 3 oturumda (Birinci oturumda "Gebelik Süreci", İkinci oturumda "Doğum Süreci ve Doğum Ağrısıyla Baş Etme" ve üçüncü oturumda "Doğum Sonu Dönem ve Yenidoğan Bakımı") Ek l'de yer alan "Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı" çerçevesinde verilecektir.
4)Eğitim verilen gebelere eğitim sonunda bilgilendirme broşürlerinin verilmesi ve eğitimi tamamlayan gebelere Ek l'de yer alan katılım belgesinin düzenlenmesi sağlanacaktır.
5)Aile hekimi/aile sağlığı elemanınca gebeye sunulmakta olan bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinde de Ek l'de yer alan "Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı" kaynak olarak kullanılacaktır.
6)Her eğitim sonrası Ek 4'te yer alan "Gebe Bilgilendirme Sınıfı Katılımcı Bilgi Formu" doldurularak eğitim veren sağlık kuruluşunda dosyalanacaktır.
7) Toplum sağlığı merkezince ve hastane bünyesinde verilen eğitimlere ait raporlar aylık olarak Ek 5/Ek 6 yer alan "Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Formu" ile takip eden ayın 10'una kadar il halk sağlığı müdürlüğüne, il halk sağlığı müdürlüğünce de 3 ayda bir icmali alınarak Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı'na bildirilecektir. 

KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET