gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIKTA TÜRKİYE'NİN EN DİPLERİ

OECD sağlık istatistiklerine göre Türkiye'nin "EN" lerini Zaman Gazetesi yayınladı.

03 Ağustos 2014 Pazar 08:38
SAĞLIKTA TÜRKİYE'NİN EN DİPLERİ

Gazetenin 03 Ağustos 2014 tarihli haberine göre Türkiye'de toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 6,1. Türkiye'de sağlık harcaması yüzde 9,5 olan OECD ortalamasının ve yüzde 9,0 olan Avrupa Birliği (EU 27) ortalamasının bir hayli altında.Türkiye, Estonya ile birlikte sağlığa en düşük oranda harcama yapan OECD ülkesi. 


OECD Sağlık İstatistikleri 2013 verileri esas alınarak hazırlanan haberde Türkiye;


1) Yenidoğan bebek ölümlerinde Meksika'dan sonra en yüksek orana sahip ülke 


2) Estonya ile birlikte sağlığa en düşük oranda harcama yapan OECD ülkesi


3) Kişi başına düşen doktor sıralamasında ise OECD ülkeleri arasında sondan ikinci sırada:  2011'de 1.000 kişiye 1.7 doktor düşmekte. Aynı vıl OECD ortalaması 3,1 olduğuna göre. doktor yoğunluğunun neredeyse yansı düzeyinde olduğu görülüyor. 2010 yılında 100 bin kişi başına en fazla doktor mezun veren ülkeler Avusturya (22), İrlanda (17). Danimarka (16), Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti'dir (14). 2010 yılı OECD ortalaması 100 bin kişi başına 10 mezunken Türkiye'de yaklaşık 7 mezun veriyor. Türkiye, yılda 7 bin 500 mezun verdiğinde OECD ortalaması yakalanmış olacaktır. Eğer mevcut ÖSYM kontenjanlan devam eder ve yılda 12.000 mezun verirsek Danimarka'yı yakalamış oluyor. 


4) Türkiye ayrıca Şili. Meksika ve Yunanistan'la birlikte kişi başına en az hemşire sayısına sahip OECD ülkesi


5) MR çekiminde oldukça yüksek bir oranla ikici sırada: Bin kişi başına yılda 102,7 tetkikle Amerika en fazla MRI tetkiki yapılan ülke. Ardından bin kişi başına 97.4 tetkik sayısıyla Türkiye geliyor. İsrail ve Polonya gibi ülkelerde yıllık tetkik sayısının 20'nin altında olması bu husus üzerinde önemle durulması gerektiğine işaret ediyor. 


6) Türkiye, nüfus başına düşen hastane yatak sayısı bakımından ise sondan ikinci sırada: Nüfus başına düşen yatak sayısı hastane hizmetlerinin kapasitesini gösteren bir ölçüt olarak kullanılıyor. Türkiye'de 2011'de bin kişiye düşen hastane yatağı sayısı 2,5. Bu rakam 4.8 olan OECD ortalamasının neredeyse yarısı. Bin kişi başına 13.4 yatak sayısıyla Japonya başı çekerken OECD ülkeleri arasında Türkiye'den daha düşük yatak kapasitesine sahip tek ülke Şili


7) Türkiye'de tütünle mücadele politikalarının etkisi görülmüş ve 15 yaşın üstündeki erişkinlerde günlük içicilerin oranı 1989'da yüzde 43,6 iken 2006'da vaizde 33,4'e, 2008'de yüzde 27.4'e 2010'da yüzde 25,4'e ve nihayet 2012'de yüzde 23.8'e (tahmini) gerilemiştir. Ancak bu oran hâlâ yüzde 20 civarında olan OECD ortalamasının üzerinde bir değeri ifade ediyor. Türkiye'ye en yakın ülkeler İtalya (yüzde 22). Kore (yüzde 23,2) ve İspanya (yüzde 23.9). İsveç, İzlanda ve Amerika yüzde 15'in altında erişkin günlük içici oranıyla tütün kullanımı en az olan ülkeleri. 


8) OECD ülkelerinde erişkin nüfus başına yıllık alkol tüketimi ortalama 9.5 litre. Avusturya, Kore ve Fransa yıllık 12 litrenin üzerinde tüketimle başı çekiyor. İki litrenin altında tüketimle Türkiye en az alkol tüketen OECD ülkesi ardından İsrail geliyor.

K:Zaman, 03.08.2014

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET