gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK'LI BAZI HASTALAR DİCLE VE ANKARA TIP DİŞ BÖLÜMLERİNE GİDEMEYECEK

SGK yaptığı duyuru ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi diş hekimliği fakültelerine yeşil kartlılar ve 2022 sayılı Kanun gereği 65 yaş üstü muhtaç ve güçsüzler, ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler başvuramayacak, tedavi göremeyecek.

11 Mayıs 2015 Pazartesi 11:22
SGK'LI BAZI HASTALAR DİCLE VE ANKARA TIP DİŞ BÖLÜMLERİNE GİDEMEYECEK

Hasta ilgilendiren, özellikle diş hastalarını yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Yeşil kart ve 65 yaş aylığı nedeniyle sağlık güvencesi kullanan hastaları Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi diş hekimliği fakülteleri sınırlandırıldı.


İlgili 8 Mayıs 2015 tarihli duyurda;

SGK ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında 01.01.2015 tarihinde geçerli olmak üzere, Hacettepe Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi hariç) arasında ise 01.03.2015 tarihinden geçerli olmak üzere "2015 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları" imzalanmıştır.

Söz konusu Usul ve Esasların, "Ödeme Tutarı ve Ödeme Şartları" başlığı altında yer alan 6 inci maddesinin 5 inci fıkrasında "5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstahaklık sorgulaması sonucu Kurum bilgisi 60/c-l, 60/c-3 veya 60/c-9 dönen kişiler de bu Sözleşme kapsamında SHS’lere doğrudan müracaat edebilecek olup verilen sağlık hizmetleri götürü bedel kapsamı içinde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır. 

Ancak, söz konusu sağlık hizmeti sunucuları ile imzalanan Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esaslarında Diş Hekimliği Fakülteleri hariç tutulmuştur. Bu itibarla, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin anılan Üniversitelere bağlı Diş Hekimliği Fakültelerinde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sağlanılmasında Sağlık Uygulama Tebliğinin “1.5.1.A-Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca hasta kabul ve sevk işlemleri” başlığı altında yer alan hükümler doğrultusunda başvurmaları gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET