gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK ALLOGREFT ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Allogreftlerin SGK tarafından ödenmesinde dikkat edilmesi gerekenler için Kurum tarafından bir duyuru yayınlandı.

19 Mart 2014 Çarşamba 07:55
SGK ALLOGREFT ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 
ALLOGREFT ÖDEMELERİ HAKKINDA 
 
Allogreftlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi (TİTUBB)’ne kaydı ve bu 
ürünlerin izin/ruhsat süreçlerinin başlatılması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ön 
başvurusu ilgili üretici doku bankası için onaylanan başvuru sahiplerinin tam adları ve 
tek dağıtıcılık hakları bulunan üretici doku bankalarının adları ve bu bankaların tek 
dağıtıcılık yetkisini verdiği ürün gruplarının listesi Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden 
düzenlenmiş olup, allogreft ödemeleri Kurum mevzuatı doğrultusunda; 12.03.2014 
tarihi itibariyle ekli liste dikkate alınarak yapılır. 
TİTCK tarafından ön başvurusu, tek dağıtıcılık hakları bulunan üretici doku 
bankalarının adları ve bu bankaların tek dağıtıcılık yetkisi verdiği ürün grupları 
onaylanmış olan firmaların onaylı bulunan ürün grupları dışında yer alan ürünlerinin 
bedelleri Kurumca karşılanmaz. 
Sağlık hizmeti sunucusu fatura ekinde; 
a) Amerikan Doku Bankası Derneği (AmericanAssociation Of TissueBanks 
(AATB)) ve/veya Avrupa Doku Bankası Derneği (EuropeanAssociation Of TissueBanks 
(EATB)) tarafından verilen belgenin yer alması gerekmektedir. 
b) Vericinin uygun bir biçimde tanımlanmış ve bağışlanan materyalin 
izlenebilirliğinin sağlanması için verici bilgileri ve bağışlanmış doku ve hücrelere ait 
benzeri olmayan tanımlayıcı kodu ( Donör ID) içeren yapışkan etiketin bir adedinin 
yer alması gerekmektedir. Yapışkan etiketin üzerinde ürünün; 
1) Etiket adı, 
2) Üretici doku bankasının adı, 
3) Son kullanma tarihi, 
4) Benzeri olmayan tanımlayıcı kodu (Donör ID), 
yer almalıdır.  

c) Her bir ürün için doku ve/veya hücreden kaynaklı komplikasyonlara ait 
sağlık hizmeti bedellerinin karşılanacağını gösteren, ülkemizi kapsar nitelikte sigorta 
poliçesinin ve noter onaylı Türkçe tercümesinin bir suretinin yer alması 
gerekmektedir. 
Sağlık hizmeti sunucusu tarafından, benzeri olmayan tanımlayıcı kodun (Donör 
ID) MEDULA-Hastane uygulamasında açılmış olan alana girilmesi zorunludur. Donör 
ID bilgisinin hatalı girildiğinin tespit edilmesi durumunda ürünlerin bedelleri Kurumca 
karşılanmaz. 
MEDULA-Hastane uygulamasına TİTUBB kaydı tamamlanmış ürünlerin küresel 
ürün numarası (barkod) ile girilmesi gerekmektedir. 
Dermis yerine geçen allogreftlerin bedelleri Kurumca karşılanmaz. 
 
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET