gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SON ÖZEL HASTANE SGK DÜZENLEMELERİ

Özel hastanelere hasta sınırlaması Hekimler bir saatte en fazla 6 hastaya bakacak. Günlük sınır ise 60 olarak belirlendi. Böylece bir hastaya 10 dakika ayrılarak minimum 20 dakika olan uluslararası kritere yaklaşılmış olacak.

18 Ocak 2012 Çarşamba 06:19
Son Özel Hastane SGK Düzenlemeleri

 Özel hastanelere hasta sınırlaması Hekimler bir saatte en fazla 6 hastaya bakacak. Günlük sınır ise 60 olarak belirlendi. Böylece bir hastaya 10 dakika ayrılarak minimum 20 dakika olan uluslararası kritere yaklaşılmış olacak.

Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ile sağlık hizmeti sunucuları ve hastalar lehine yeni düzenlemeler getiriliyor. Sözleşmeye göre, hekimlere çalışma saatine göre muayene kotası getirilerek 1 saatte 6 hastadan fazla hastaya bakılamayacağı ve 1 günde en fazla 60 hastaya bakılabileceği konularında düzenleme yapıldı.

Bazı özel durumlar hariç olmak üzere sağlık hizmeti sunucularına uygulanacak cezai şartlarda bir fatura döneminde alınabilecek toplam cezai şart tutarının sağlık hizmeti sunucusunun ilgili fatura döneminden önceki son bir yıllık fatura ortalamasının yüzde 20'sini geçemeyeceğine dair düzenleme yapıldı.

Sağlık hizmeti sunucusunun sözleşmeye istinaden uygulanacak bir yıl süreli fesih işlemleriyle 100 bin liranın üzerindeki cezai şarta ilişkin süretutar-fiiller konusunda oluşacak anlaşmazlıklar için itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından tahkime başvurabileceği ve bu maddenin yürürlük tarihi ile diğer usul ve esaslarının belirlenmesinin kurumca yapılması konusu düzenlendi.

Cezai şartlar ve fesih hükümleri yeniden düzenlenerek fiiller yeniden tanımlandı. Fiillerin bir yıl içinde tekrar edilmesine bağlı hükümler ve itiraz aşamaları tamamlanmamış olanlar için sosyal hizmet sunucuları tarafından talep edilmesi halinde bu sözleşmenin hükümlerinin uygulanması düzenlendi.

Çelik: Vatandaş lehine Acar: Süre verilebilir  Bakan Faruk Çelik, SGK'da düzenlenen "Özel Sağlık Hizmeti Sunucuları İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada özel sağlık hizmeti sunucularıyla yeni bir sözleşme döneminin basında olunduğunu belirterek, "Aldığımız kararlar kapsamında vatandaşlar lehine önemli düzenlemeler var. Bir saatte altı, günde en fazla 60 hasta muayene edebilme şartını, hastanelerde branş doktorlarının beste dördünün SGK'lıya bakmasını yanı branşlarda yüzde 20'lık bir serbestliği getirmiş bulunuyoruz" dedi. kaldırılarak istisna haline getirildi. Cezalarda adaleti sağlayıcı düzenlemeler yapılarak sosyal hizmet sunucularının fiilleri ile ilgili savunmaya ilişkin hükümlere yer verildi. Ceza ve feshe itiraz düzenlemeleri yapıldı. 12 ay taksit imkanı Bu sözleşmenin yürürlük tarihinden önceki işlemlere ait cezai şart veya feshe konu fiillerden tebliğ

SKBaşkanı Fatih Acarda "Özel sağlık hizmeti sunucularıyla sözleşme imzalanmasının bugün son gunu olmasına rağmen bazı sektör temsilcilerinin henüz imza atmamış olması nedeniyle 'bir miktar süre daha verilebilir mı?' talepleri üzerine sayın bakanımız, 6 Subat'a kadar bir sure verilebileceğini ifade etti. Bu, sözleşmede yer alan hükümlerin değiştirileceği anlamına gelmiyor. Mini bir revizyon olabilir ama esasına ilişkin değişiklik öngörülmüyor" dedi.  


Sözleşme kapsamında SGK tarafından sosyal hizmet sunucularından tahsil edilmesi gereken yersiz ödemeler ile cezai şart tutarlarının talep tarihinden önceki son bir yıllık fatura ortalamasının yüzde 25'inden az olmamak üzere 12 aya kadar taksitlendirilmesi sağlandı. Sözleşme yapma tekniğine uygun olarak "mücbir sebep" ve "kasıt" tanımı yapıldı ve mücbir sebeplerin varlığı ile kasıt olmaksızın sehven yapılan işlemlerden dolayı uygulanan ağır ve orantısız cezalara maruz kalınması sonucu ortaya çıkan yoğun yakınma ve uyuşmazlıkların önüne geçildi. Bir hastaya en az 10 dakika Sosyal hizmet sunucularıyla şirketleri ve çalıştırılan personelleriyle ilgili istenen, vermekle yükümlü oldukları birçok belge kaldırılarak, uğraşmaları gereken bürokrasi azaltıldı. Sağlık hizmeti sunucularının kurum ile sözleşme yaptığı branşlarda görev yapan hekimlerin yüzde 80'i üzerinden hizmet vermesi düzenlendi. Hekimlere çalışma saatine göre muayene kotası getirilerek bir saatte 6 hastadan fazla hastaya bakılamayacağı ve bir günde en fazla 60 hastaya bakılabileceği konulan düzenlendi. Bu sayede bir hastaya en az 10 dakika vakit ayrılması ile uluslararası tıbbi otoritelerce kabul edilen bir hasta için ayrılması gereken 20 dakikalık süreye yaklaşılması adına önemli bir adım atıldı.

Sağlık hizmeti sunucularının hastaya uygulanan işlemler ile alınan ilave ücrede ilgili olarak, 100 TL'nin üzerindeki işlemler için, kurumca belirlenecek bir belgeyi hastaya basılı olarak veya elektronik ortamda vermesi konusu ve buna ilişkin cezai şart düzenlendi. 100 TL'nin altındaki işlemlerde ise hastanın isteğinin bağlı olarak belge vermesi konusunda da ayrıca düzenlemeye gidildi. Alınan yersiz ilave ücretin kişiye iade edilmesi halinde uygulanacak cezai şartta indirim uygulanması konusu düzenlendi. 

Dünya

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET