gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİLERE KADRO YOK, TEK TİP SÖZLEŞME ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2002-2010 yıllan arasında 20 bin olan uzman doktor sayısının yüzde 45 artarak, 28 bin 931'e ulaştığını bildirdi.02.11.2010

02 Kasım 2010 Salı 22:24

Uzman doktor sayısı yüzde 45 arttı"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2002-2010 yıllan arasında 20 bin olan uzman doktor sayısının yüzde 45 artarak, 28 bin 931'e ulaştığını bildirdi. Pratisyen doktor oranında yüzde 16'lık artış yaşandığını belirten Akdağ, hemşire-ebe sayısında da yüzde 33 oranında artış sağlandığını kaydetti. BAKANLIK bünyesinde 70 bin 42 sözleşmeli personelin görev yaptığını belirten Sağlık Bakanı Recep Akdağ. bunların kadrolu personel içerisindeki oranının yüzde 27 olduğunu ifade etti.

Akdağ, "Sözleşmeli personelin kadrolu personel statüsüne alınmasına yönelik bir çalışmamız bulunmamaktadır. Farklı statülerde çalışan sözleşmeli personelin tek bir sözleşmeli statüde birleştirilmesi hususunda yetkili sendika tarafından yapılan öneri bakanlığımızca değerlendirilmektedir" dedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2002-2010 yıllan arasında 20 bin olan uzman doktor sayısının yüzde 45 anarak 28 bin 931'e ulaştığını bildirdi. Pratisyen doktor oranında yüzde 16'lık artış yaşandığını belirten Akdağ hemşire-ebe sayısında da yüzde 33 oranında artış sağlandığını kaydetti. Akdağ, bakanlık bünyesinde halen 70 bin 42 sözleşmeli personelin görev yaptığını belirterek bunlann kadrolu personel içerisindeki oranının yüzde 27 olduğunu ifade etti.

Akdağ. "Sözleşmeli personelin kadrolu personel statüsüne alınmasına yönelik bir çalışmamız bulunmamaktadır. Farklı statülerde çalışan sözleşmeli personelin tek bir sözleşmeli statüde birleştirilmesi hususunda yetkili sendika tarafından yapılan öneri bakanlığımızca değerlendirilmektedir" dedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın Sağlık Bakanlığı personeline ilişkin soru önergesini yanıtladı. Ülke genelinde kesintisiz ve hakkaniyetli sağlık hizmeti sunabilmek için diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi bakanlığında da farklı istihdam modelleri kullanıldığına işaret eden Bakan Akdağ, bu çerçevede 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine / tabi sözleşmeli personel istihdam edildiğini kaydetti. AKP hükümetleri döneminde sözleşmeli personel istihdamı ile sağlık birimlerindeki acil personel ihtiyaçlannın önemli ölçüde giderildiğini söyleyen Bakan Akdağ "Az gelişmiş yörelerde çalışanlara yüksek ücret ödenmesi sağlanarak eleman temininde güçlük çekilen yerlerde kalıcı istihdam teşvik edilmiştir. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerimiz olmak üzere köy ve beldelerdeki sağlık personeli ihtiyacımız giderilmiştir. 4/B sözleşmeli personel istihdamıyla da özellikle il ve ilçe merkezlerinde koruyucu sağlık hizmeti veren birimlerimiz ile devlet hastanelerimiz ve dal hastanelerimizin öncelikli personel ihtiyaçları giderilmiştir. Ebe ve hemşire gibi diğer yardımcı sağlık personeli doluluk oranı bakımından en iyi durumdaki ilimizle en kötü durumdaki ilimiz arasındaki fark 1/8'den. 1/3'e düşürülmüştür" dedi.

Kaynak: Gazete 34

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET