gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TOPLUMDA ÖNCELİKLİ OLARAK KORUNMASI GEREKEN HASTALAR İÇİN GENELGESİ

Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında özellikle poliklinik hizmetlerinde muhtemel hasta mağduriyetlerinin önlenmesi, hasta haklan mevzuatı başta olmak üzere mevzuatımızda toplumda öncelikli olarak korunması ve özel tedbir alınması öngörülen vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden de öncelikli olarak yararlandırılmaları konusunda genelge yayınladı.

22 Ekim 2010 Cuma 12:59
Toplumda Öncelikli Olarak Korunması Gereken Hastalar İçin Genelgesi

Bakanlık yayınladığı genelgede 12 Eylül 2010 tarihinde 'Halk oylamasına sunularak kabul edilen 5982 sayılı' yasaya dayanarak ele aldı. Yayınlanan genelgede, acil vakalar, ağır özürlü raporu bulunan engelliler, hamileler, 65 yaş üstü yaşlılar, 7 yaşından küçük çocuklar, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazilere öncelik tanınması kaydedildi.
 
Yayınlanan genelgede şöyle denildi: 'Ancak süreçle bu genelgeler kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan uygulamalarla ilgili hasta ve yakınları tarafından gerek Bakanlığımıza gerekse TBMM Dilekçe Komisyonuna çeşitli görüşler iletilmiştir. Sözü edilen başvurularda dile getirilen hususlar dikkate alınarak Bakanlığımızca konuyla ilgili yeniden değerlendirme yapılması gerekmiştir.
 
12 Eylül 2010 tarihinde 'Halk oylamasına sunularak kabul edilen 5982 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' hükümleriyle Anayasamızın 10 uncu maddesine eklenen fıkralarda yer alan; 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz' hükmüyle 'Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz' hükmü özellikle dikkate alınarak, genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar yeniden belirlenmiştir. Bu arada poliklinik hizmetlerinde öncelik sırasına ilişkin farklı düzenlemeler içeren 2004/6 sayılı Genelge ile 2006/113 sayılı Genelgenin 6. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır."
 
Kaynak:Anadoluda Vakit

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET