gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜP BEBEK İLAÇ FİYATLARI

Tüp bebek tedavisinde kullanılan sarf malzemeler ve ilaçlar, laboratuar malzemeleri nerdeyse tamamı yurt dışından gelmektedir. Dövize bağlı yükselen tüp bebek uygulamaları, laboratuar hijyeni gibi farklı masraflarla maliyetleri 4.000-9.000 TL'ye kadar yükselebilmektedir.

08 Mayıs 2015 Cuma 20:44
TÜP BEBEK İLAÇ FİYATLARI

Tüp bebek tedavi fiyatları merkezlerin özelliklerine göre değişmektedir. Çiftlerden bir seneden uzun bir süre bebek sahibi olamayanlar bu uygulamayı tercih etmektedir. Ancak günümüzde her 100 çiften nerdeyse 15’i bu uygulamayı tercih etmektedir.

Yüksek maliyete ilaç fiyatları, merkezin özelliği ve doktorun deneyimi etkilemektedir. Ayrıntısında, muayane, yumurtalıkların takibi, yumurtaların labaratuvar ortamında döllenmesi, döllenen embriyoların ana rahmine transferi gibi birçok işlem tüp bebek fiyatındaki artışa neden olmaktadır.

Yumurtalıkların takibi için 2-3 defa ultrason muayenesi, yumurta takibi esnasında yumurtaların özel kataterlerle işlem görmesi (OPU), yumurtaların laboratuarda döllenme işleminin yapılması (ivf işlemi), dölleme işlemi görmüş yumurtaların kadın bireyin rahmine nakledilmesi işlem bedeline dahil edilmektedir.

Tüp bebekte ilaç fiyatları da değişmektedir.


Tüp bebek ilaç fiyatlarını kadının adet gördüğü 2 gün gerçekleştirilen kan testinde yumurtalıklarının rezerv  durumu belirler. Tüp bebek tedavi için lazım olan ilaçlar bayan bireyin test sonucu çıkan yumurta rezervi yeterli düzeydeyse fiyatları düşük seviyede olabilir. Yumurta rezervi yeterli düzeyde değil veya çok az ise ve kadın hastanın yaşı orta yaş seviyesini aşmışsa yumurtaların harekete geçirmek için daha çok ilaca ihtiyaç duyulabilir. Bu sebeple tedavinin haricinde kullanılan tüp bebek ilaçlarının fiyatları biraz daha yüksek olabilir.

SGK Tüp Bebek Katkı Ödemeleri

SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.5.4.K- yardımcı üreme yöntemi tedavileri adlı maddesinde tüp bebek tedavilerinde katkısı aşağıdaki şartlarla gerçekleşmektedir.


a) İnvitro Fertilizasyon (IVF)
Evli olmakla birlikte eşlerden her ikisinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması (birden fazla yapılan evliliklerde de çiftlerden her ikisinin sağ çocuk sahibi olmaması) koşuluyla; genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla iki deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır.
- Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
- 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması, 
- Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması, 
- En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,
- Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.
IVF tedavisine başlanan kadının deneme öncesi 40 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller, tedaviye daha önce başlanmış olsa dahi Kurumca karşılanmaz.   Örnek; 08 Mart 1985 doğumlu kadının, IVF tedavisi giderlerinin karşılanabilmesi için; 08 Mart 2008 tarihinden sonra, 08 Mart 2024 tarihinden önce tedavinin yapılmış olması gerekir.
IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmaması gerekmekte olup gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.

b) Yardımcı Üreme Yöntemi Katılım Payları
1) Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede  %30, ikinci denemede % 25 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır. 
2) Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.
c) Kök Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik IVF Tedavisi
Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, SUT’un 4.5.4.K.1 (İnvitro Fertilizasyon (IVF)numaralı maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Kurumca karşılanır. Bu durum dışında preimplantasyon genetik tarama ve bu işlem ile birlikte yapılan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.
Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden SGK ile sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET