gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE ÜCRETSİZ SAĞLIK YARDIM MERKEZİ OLUYOR

Türkiye'de 30'a yakın ülke yoksul ve garip vatandaşa ücretsiz tedavi sağlanacak.

19 Şubat 2015 Perşembe 04:37
TÜRKİYE ÜCRETSİZ SAĞLIK YARDIM MERKEZİ OLUYOR

19 Şubat 2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan BAKANLAR KURULU KARARI (Karar Sayısı : 2015/7248) ile 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde eklenmiştir. “MADDE 60- Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arşiv belgelerinde adı geçen ülkelerin vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle vatandaşlık bağı bulunmayan fakir ve garip hastalara Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelere bağlı tıp fakültesi hastanelerinde sağlanacak muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerine göre fiyatlandırılarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne fatura edilmek üzere, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü;

"Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tabi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz."

Bu düzenlemeyle bazı ülkelerin yoksul ve garip hastalarına Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde tedavi görmeleri sağlanmaktadır. Anılan ülkeler Osmanlı Devletinden ayrılan 30'a yakın ülke vatandaşını kapsamaktadır.

kamudanhaberler,19.02.2015

hangi ülkeler

serpil
23 Şubat 2015 Pazartesi 11:15

hastaneler 24 saat kesintisiz hizmet veren kurumlardır rg yayınlanmasından itibaren eline rg ile hastaneye başvurular başladı ancak konu ile ilgili hastanelere ne bir resmi yazı nede bir bilgilendirme yapıldı. ayrıca hangi ülkeler bilgimiz yok

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET