gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YOKSUL YABANCI HASTALARIN TEDAVİ MASRAFLARI NASIL KARŞILANMAKTADIR?

Yoksul Yabancı Hastaların Tedavi Masrafları Nasıl Karşılanmaktadır?

19 Ağustos 2014 Salı 16:02
Yoksul Yabancı Hastaların Tedavi Masrafları Nasıl Karşılanmaktadır?

Yoksul Yabancı Hastaların Tedavi Masrafları Nasıl Karşılanmaktadır?

a) Yabancı uyruklu kişi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında, 61’inci maddenin (b) bendi gereği GSS’li ise, 60’ıncı maddesinin (d) bendi kapsamında 61’inci maddenin (c) bendi gereği GSS’li ise, tedavi giderleri Global Bütçe kapsamında SGK’ya fatura edilecektir.

b) Yabancı uyruklu kişinin mülteci olup olmadığının ikamet ettiği yerin İl Emniyet Müdürlüğünden tespitinin yapılarak kişinin mülteci olması halinde, tedavi giderlerinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden talep edilmesi, ödemeyi kabul etmesi halinde, tedavi giderleri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine fatura edilecektir.

c) Yabancı uyruklu kişilerin tedavi giderleri vatandaşı olduğu devletin ülkemizdeki başkonsolosluğundan talep edilecektir. Konsoloğun ödemeyi kabul etmesi halinde tedavi giderleri ilgili konsolosluğa fatura edilecektir.

d) Mevcut mevzuatlar çerçevesinde tedavi giderleri tahsil edilemeyecek ve tedavi giderlerinin herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından da ödenme imkanı  bulunmayan tüm yabancı uyruklu hastalar ücretli hasta olarak değerlendirilecektir. Tedavi giderleri kendilerinden tahsil edilecektir.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan veya olmayan yabancı uyruklu hastaların tedavi bedellerinin her hal ve şartta 663 Sayılı KHK’nın 31’inci maddesinin (g) bendi hükmüne istinaden Genel Sekreterliklerce tahsilinin yapılması gerekmektedir.

K:Sağlık Bakanlığı          

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET