gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

​DİYANET PERSONELİ BU SORUNLARI KİK'TE ÇÖZMEK İSTİYOR

Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü Kurum İdari Kurul Toplantılarının Ekim dönemi görüşmeleri başladı.

19 Ekim 2014 Pazar 15:07
​DİYANET PERSONELİ BU SORUNLARI KİK'TE ÇÖZMEK İSTİYOR

​DİYANET PERSONELİ BU SORUNLARI KİK'TE ÇÖZMEK İSTİYOR

Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü Kurum İdari Kurul Toplantılarının Ekim dönemi görüşmeleri başladı.

Yılda iki kez Nisan ve Ekim dönemlerinde yürütülen görüşmelerin Ekim dönemi başladı. Toplantıda üzerinde anlaşılan maddelerin yeniden gözden geçirilerek bir sonraki toplantıda mutabakat altına alınmasına karar verildi.

Diyanet-Sen’in toplantıda görüşülmek üzere teklif ettiği konular şöyle:

DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR


1- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer alan EK-1 Cami Görevlileri Nakil Değerlendirme Formlarının “(B) MÜKTESEP/NİTELİK DEĞERLENDİRME FORMU” başlıklı formunun gözden geçirilerek aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılması,

Bu kapsamda çalışma yapılması gereken değişikliler:

1.1 Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik Ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama Ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen kariyer unvanlarının da söz konusu formda yer almasının sağlanması,

1.2 Vekillik ve askerlikte geçen sürelerin memuriyete ilişkin hizmet süresi kapsamında bu formda yer almasının sağlanması,

şeklindedir.

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 18/A maddesinde yer alan yer değişikliklerinde uygulanan puan (… en az 70 puan…) barajının yeniden gözden geçirilmesi,

3- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan zorunlu yer değişikliği düzenlemelerinin yeniden düzenlenmesinin sağlanması,

4- Başkanlık tarafından hazırlanan hutbelerin okunacağı haftanın başında İl ve İlçe Müftülüklerine bildirmesinin sağlanması,

5- Hizmet içi eğitim kurslarına çağrılan görevlilerden, hizmet yılı fazla olanların istemeleri halinde il ve ilçe içinde değerlendirilmesi,

6-Hac ve umre görevlendirmelerinde, hiç gitmeyen personel için puan ortalamasına görev sürelerinin eklenmesi,

7- Hac ve Umre için yapılan sınav sonuçların Türkiye geneli esas alınarak değerlendirme yapılması,

8- Her ilde kız ve erkek öğrenciler için yurt açılması ve Başkanlık personelinin çocuklarına bu yurtlarda öncelik verilmesi,

9- “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanan haftanın yalnızca “Camiler Haftası” adı ile kutlanması ve “Din Görevlileri Haftası” için ayrı bir hafanın tahsis edilmesi ve bu hususlarda Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası İle Camiler Ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinin 5. maddesinde değişiklik yapılması,

10- Genel Bütçeden karşılanan Kur’an Kursu iaşe ve ibate giderlerinin kalem sayısının artırılması,

11- Cami ve mescitlerdeki yıpranmış Mushafların yeniden kazandırılması konusunda çalışma yapılması

12- Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Başkanlık Müftülerinin özlük haklarının başkanlık müşaviri, başkanlık vaizi ile eşitlenerek hak mahrumiyetlerinin giderilmesi konusunda çalışma yapılması,

13- MBSTS, görevde yükselme, ve ÖSYM’nin yapacağı DHBT sınavların tüm illerde yapılması konusunda çalışma yapılması

14- Resmi Gazetede yayımlananlar hariç, personeli ilgilendiren genel düzenleme, tebliğ, talimat ve özlük hakları ile ilgili yazıların Yetkili Sendikanın Genel Merkezlerine de bildirilmesinin sağlanması,

15- Başkanlık tarafından belirli günlerde (örneğin din görevlileri haftası gibi) organize edilen toplantılara, programlara Diyanet ve Vakıf hizmet kolunda görev yapan sendikaların da davet edilmesinin sağlanması,

16- Din görevlilerine cami ve idari hizmetlerin yürütülmesi hususlarında dernek başkanlarının müdahalesi sonucu ortaya çıkan problemlerin çözümüne yönelik çalışmaların yapılması,

17- İdari zorunluluklardan kaynaklı olarak (örnek: 23 Nisan, 19 Mayıs, seminer ve kurs gibi haller) fiilen işlenmeyen maaş karşılığı ders ücretinin ek ders ücretinden mahsup edilmesinin engellenmesine yönelik çalışma yapılması,

18- Yaz Kur’an Kurslarında yeterli öğrenci sayısı olduğu halde sisteme giriş yapamayan personele ödenmeyen ek ders ücretlerinin ödenmesinin sağlanması,

19- Kurum İdari Kurul kararlarının uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi ve daha önceki kararların uygulanabilirliğinin sağlanması.

K:DİYANETSEN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET