gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANADOLU SAĞLIK SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı NECİP TAŞKIN yaptığı yazılı açıklama ile sağlık çalışanlarının toplu sözleşme taleplerini dile getirdi.

26 Temmuz 2013 Cuma 21:04
ANADOLU SAĞLIK SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ

Yaklaşık 3 milyon memurun 2014 ve 2015 yıllarında alacağı maaş zammını ve diğer özlük haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustosta başlayacak. 
Anadolu Sağlık-Sen Sendikası olarak bu görüşmelerde hükümet ve üye sayısı çoğunluğunu elinde bulunduran üç sendikaya görüşmeler öncesinde; toplu sözleşme masasında aşağıdaki hususların daha hassas davranmaları istiyoruz.

TOPLU SÖZLEŞME MASASINDA YER ALMASI GEREKEN KONULAR
 
1.  Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık personelinin almış olduğu ek ödemenin emekliliğe yansıtılması gerekmektedir.

 

2. Performans Sistemi Kaldırılmalı Sabit ödeme sistemine geçilmesi sağlanmalıdır.

Son bir yıldır uygulanan 375 sayılı KHK deki sabit ödeme oranlarının (Kadro-Derece) sağlık çalışanlarının 12 yıldır taban aylığa sayılmayan performans ödemelerin bu oranlar kadar taban aylığına sayılması sağlanmalı ve böylece çalışanların emeklilik maaşı artışı sağlanmış olacağından emeklilik sayısı artacağından yeni mezun sağlık çalışanlarına istihdam alanı açılmış olacaktır.

 

3.  Farklı istihdam modelleri ve hizmet alımları üzerinden sağlık personeli istihdamına son verilmelidir.
Maliyeden Kadro alınarak istihdamlar sağlanmalı, hizmet alımı ile alanı sağlık olmayan okul mezunlarının istihdamı sonlandırılmalıdır.

 

4. Çalışanların güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.

 

Özellikle sağlık çalışanlarına yapılan sözlü ve fiziki şiddetin önüne geçilmelidir. Bu konuda caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır.

 

5.  Kamuda çalışanların ek göstergelerinin artırılması gerekmektedir.

 

6.  Sağlık Bakanlığı Kurum ve Kuruluşlarında görev alan tüm sağlık çalışanlarına yıpranma payı ve görev tazminatı verilmelidir.

 

7.  Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ki sorunları değerlendirirken bu kurumlarda sadece hekimler çalışıyormuş gibi değerlendirme yapılmamalıdır. Tüm personeli kapsayan bir değerlendirme ve yaklaşım içinde olunmalıdır. Sağlığın bir ekip işi olduğunun vurgulanması gerekmektedir.

 

8.  Sağlık Bakanlığı çatısı altında görev alan Vekil Ebe Hemşirelerin durumlarında iyileştirmeye gidilmeli, Memur-Sen Eğer 4C’lilere kadro verilmesini istiyorsa Vekil Ebe ve Hemşireler içinde hükümetten kadro istemelidir.

 

9.   İşçi kadrosundakilerin kadroya alınması gerekmektedir.

 

10. Halen uygulanan Döner Sermaye yönetmeliğindeki; adaletsiz dağılımların önüne geçilmelidir. 

Meslek alanlarının riskli risksiz, özelik arz eden özellik arz etmeyen gibi tanımlardan vazgeçilmesi sağlanmalıdır. Meslekler arası çatışmalara ve para odaklı çalışmaya son verilmelidir.

 

11.  Eş yardımı ve çocuk yardımı tutarlarının güncellenmesi gerekmektedir.

Mutlaka artırılmalı ama memurun emekliliğine yansımayan bu artışlar hakkaniyet değildir. Bu artışlar mutlak önemli ama emeklilikte hiç bir getiri sağlamamaktadır. Bu nedenle Taban aylığın artırılması sonra diğer yan kazanımlar olmalıdır. Taban aylık oranı en az %30 artırılarak bu toplu görüşme masasından kalkılmalıdır.

 

12.  Mesleklerin Risk Haritası Çıkartılması İçin Bilimsel Bir Komisyon Kurulması Sağlanmalıdır.

Bu kurulla birlikte mesleklerde yıpranma payı devreye sokulmalıdır. Yani 5510 sayılı Kanunun 40 maddesinde yer alan meslekler arasına 15. gurup olarak Tüm sağlık Meslek Çalışanları dahil edilerek 90 gün Fiili hizmet zammı verilmesi sağlanmalıdır.

 

13. Mesleki Görev Yetki ve Sorumlulukların Yönetmeliklerle Tanımlanmalıdır.

Meslek Alanları net çizilmeli ve sahada mesleki hiyerarşi sağlanması için ilgili bakanlıklarda her meslek gurubu için bir daire oluşturulması sağlanmalıdır.Ayrıca Sağlık Teknisyen ve Teknikerinde Başteknisyen ve Başteknikerlik statüleri oluşturulması sağlanmalıdır.

 

14.  Sosyal ve Ekonomik Yardımlar Sağlanmalıdır.

Aile Politikalar Bakanlığı İle uzlaşı sağlanarak tüm kamu görevlilerinin 0-4 yaş grubundaki çocukları için kreş açılması bunun mümkün olmadığı durumlarda çalışanlara Kreş yardımı ödenmesi sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarının nöbetlerini rahat tutmaları için kreşlerin 24 saat hizmet vermesi sağlanmalıdır.


15.  Dini Bayramlarda İkramiye verilmelidir. 

Tüm Kamu görevlilerine, bazı Kurumlarda; Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen maaşların tüm kamu görevlilerine ödenmesi bununla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) en az 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi sağlanmalıdır.

 

Başbakanlığa bağlı birimlerde çalışanlara 4+2 ikramiye verilirken diğer kamu görevlilerinin hakkı göz ardı edilmektedir.

 

16-Sivil Toplum Kuruluşlarının Bağımsızlığı Ve Tarafsızlığı

Hükümetin sivil toplum hareketi uygulamasında demokratik ve tarafsız olduğunu ve kimse ile ortak hareket edemeyeceğinin vurgulanmalıdır. Hükümetin taraf ve yan olamayacağı tüm STK’lara eşit mesafede olması gerektiği hatırlatılmalıdır.

 

        Sağlık çalışanlarının memur sendikalarından son istekleri, sendikalar aralarındaki ben yaptım, sen yaptın tartışmalarına girmek yerine birlik olup memurların haklarını savunmalarını istiyorlar. Memur sendikaları kazanımlarda sen, ben tartışmasına girmeye devam ederse, Onlara o yetkili sendika olma hakkını veren üyeler onların elinden o hakkı alıp başkasına vermesini de bileceklerdir.

 

        Memur sendikaları üyelerin ve memurların hakkını savunmak için bu sözleşme sürecinde birlikte hareket ederek istekleri, talepleri ve yeterli zammı alarak ayrılmalarını temenni ediyoruz.

 

        Anadolu Sağlık-Sen olarak bu toplu sözleşme sürecinin başta sağlık çalışanları olarak tüm kamunun yararına sonuçlanmasını istiyoruz.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET