gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ SİVİL MEMURLAR SENDİKALI OLDU

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar da kamu görevlileri sendikaları kurabilecek ve sendika üyesi oldu. Yönetmeliğe yapılan ekleme ile hizmet kolları belirlendi.

15 Temmuz 2013 Pazartesi 15:13
ASKERİ SİVİL MEMURLAR SENDİKALI OLDU

12 Temmuz 2013  tarihli ve 28705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararıyla 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun ' Sendika üyesi olamayacaklar ' başıklı 15 inci maddesinin (g) bendinde yer alan “Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) çalışan sivil memurlar ve kamu görevlileri,…” hükmü, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Böylece, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar da kamu görevlileri sendikaları kurabilecek ve sendika üyesi olabilecekler.

K:DPB


31 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28724

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ

HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin; “01” sıra numaralı “Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri” hizmet koluna 58 kurum kodu ile “Milli Savunma Bakanlığı”, 59 kurum kodu ile “Genelkurmay Başkanlığı”, 60 kurum kodu ile “Kara Kuvvetleri Komutanlığı”, 61 kurum kodu ile “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı” 62 kurum kodu ile “Hava Kuvvetleri Komutanlığı”, 63 kurum kodu ile “Jandarma Genel Komutanlığı”, 64 kurum kodu ile “Sahil Güvenlik Komutanlığı” ve 65 kurum kodu ile “Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı”, ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan, Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET