gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DANIŞTAY'DAN SENDİKALARA MÜJDE

Danıştay'dan sendikalara müjde niteliğinde bir karar çıktı. Danıştay 5. Dairesi, sendikalara kamudaki atamalar için dava açma hakkı tanıdı TÜRK Sağhk-Sen'in açtığı davayı görüşen Danıştay 5. Dairesi kamuda yapılan atamaların iptali için sendikaların dava açabileceğine hükmetti.

09 Ağustos 2011 Salı 10:51
Danıştay'dan sendikalara müjde

Davaya konu olay, Türk Sağlık-Sen tarafından Aydın İl Sağlık Müdür Yardımcılığına yapılan bir atamanın iptal edilmesi istemiyle başladı. Aydın İdare mahkemesi ise söz konusu atama işleminin sendika üyelerinin ortak menfaat ve haklarım ilgilendirmediği gerekçesiyle davayı reddetti.»4Danıştay'dan sendikalara müjde Danıştay'dan sendikalara müjde niteliğinde bir karar çıktı. Danıştay 5. Dairesi, sendikalara kamudaki atamalar için dava açma hakkı tanıdı.Türk Sağlık-Sen'in açtığı davayı görüşen Danıştay 5. Dairesi kamuda yapılan atamaların iptali için sendikaların dava açabileceğine hükmetti. Davaya konu olay, Türk Sağlık-Sen tarafından Aydın İl Sağlık Müdür Yardımcılığına yapılan bir atamanın iptal edilmesi istemiyle başladı. Aydın İdare mahkemesi ise söz konusu atama işleminin sendika üyelerinin ortak menfaat ve haklarını ilgilendirmediği gerekçesiyle davayı reddetti. Türk Sağlık-Sen mahkemenin ret kararma itiraz etti. Dosya Danıştay 5. Dairesi'nin gündemine geldi. Daire, idare mahkemesinin kararını bozarak, sendikaların kamudaki yönetici atamalarına karşı dava açabileceklerine hükmetti.
-ATAMALAR SENDİKA ÜYELERİNİN ORTAK HAK VE MENFAATİDİR
Danıştay'ın verdiği kararda sendikaların ortak hak ve menfaatlerini ilgilendiren konulardaki dava açma haklannın düzenleyici işlemle sınırlandırılmadığına dikkat çekildi. Kararda "Kamu kurumu yöneticiliğine atanan kişinin sendika üyelerinin üst amiri olacağı gözetildiğinde bu işlemin sendika üyelerinin ortak hak ve menfaatini ilgilendirmediği öne sürmek mümkün değildir" denildi. Danıştay, kararında bireysel bir işleme dava açan sendikanın amacının ataması yapılan kamu görevlisinin menfaatlerine engel olma değil, söz konusu atama ile yaratılan statü kurallarındaki yanlış kullanıma engel olarak üyelerinin ortak hak ve menfaatlerini korumak olduğunun kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.Söz konusu nedenlerden dolayı kamuda bireysel atama işlemine karşı dava açılabileceğinin açık olduğunun kaydedildiği kararda, yerel mahkemenin davada sendikanın resmi, kişisel ve güncel menfaati olmadığı dolayısıyla dava açma ehliyeti bulunmadığı yönündeki kararının hukuka uyarlılığın bulunmadığına dikkat çekildi.
Ekonomi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET