gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANET PERSONELİ ROTOSYONA TEPKİLİ

Diyanette son dönemde Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile personelin rotasyona tabi tutulacağı endişesi doğurmuştur. Bunun üzerine Diyanet Sen bir açıklama yaparak durumu eleştirdi ve düzeltilmesini istedi.

28 Haziran 2014 Cumartesi 17:37
DİYANET PERSONELİ ROTOSYONA TEPKİLİ

Diyanet Sen tarafından yapılan açıklamada;

"Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan yeni yönetmelikler; (özellikle Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddeleri rotasyon düzenlenmesi gibi) hukuk düzeni, idarenin sürekliliği, çalışma barışı ve uygulanabilirlik kapsamında değerlendirildiğinde pek çok sorunu kendi içinde barındırmaktadır."

Din görevlilerini oldukça rahatsız eden bu düzenlemelerle ilgili  “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin” rotasyonu düzenleyen ilgili maddelerinin iptali için yargı yoluna başvuracaklarını belirten Sendika  “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili olarak ta değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti.


17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazete’deDiyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;

-10. Maddesinin 2. Fıkrası,“(4) Bu maddede belirtilen sebepler dışında, cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin bağlı bulunduğu müftü dâhil beş kişiden oluşan bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulur. Bu komisyon; görev yaptığı camide sekiz yılını tamamlayan cami görevlilerinin yer değişikliğini her yıl Haziran ayında toplanarak aşağıdaki kıstaslara göre gerçekleştirir:” şeklindedir.

Bu düzenleme ile Aynı Yönetmeliğinin“Hizmet gereği görev veya görev yeri değiştirme” başlıklı 19.Maddesinin (4) numaralı fıkrası değişmiştir.

-10. Maddesinin 2. Fıkrasının a) bendi,“a) Yer değişiklikleri aynı grup camiler arasında olmak üzere öncelikle aynı ilçe içinde, yer bulunamaması halinde il içinde, il içinde de yer bulunamaması halinde iller arası yapılır.”şeklindedir.

Bu düzenleme ile Aynı Yönetmeliğinin“Hizmet gereği görev veya görev yeri değiştirme” başlıklı 19.Maddesinin (4) numaralı fıkrasının a) bendi değişmiştir.

-17. Maddesi Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Cami görevlilerinin yer değişikliği

(1) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki kıstaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte cami görevlilerinden görev yaptığı camide yirmi beş yılını tamamlamış olanların yer değişiklikleri, 2014 yılı Haziran-Eylül döneminde; yirmi yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2015 yılı Haziran-Eylül döneminde, on beş yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2016 yılı Haziran-Eylül döneminde yapılır. Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki süreye göre zorunlu yer değişiklikleri ise 2017 yılından itibaren yapılmaya başlanır ve sürelerin hesaplamasında 1 Haziran tarihi esas alınır.” şeklindedir.Bu düzenleme ile aynı Yönetmeliğe Geçici 7. Madde eklenmiştir.

Söz konusu düzenlemelerin tamamı cami görevlilerine zorunlu yer değişikliği yani “rotasyon” getirmektedir.

Diyanet-Sen olarak hukuka açıkça aykırı olan bu düzenlemelerin kabul edilemeyeceğini ve her türlü hukuk yoluna başvurulacağını belirtmiştik. Bu itibarla üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak adına “rotasyon” düzenlemelerinin tamamının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve bilahare iptali talebiyle 03.07.2014 tarihinde“DANIŞTAY 5. DAİRESİNİN 2014/5226 E.” Sayılı dosyası ile bu düzenlemelere dava açılmıştır.

K: Diyanet Sen

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET