gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANET PERSONELİNE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM HAKLARI

Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü Kurum İdari Kurulu Toplantısı Nisan ayı görüşmeleri alınan kararların imzalanması ile tamamlandı.

28 Haziran 2015 Pazar 16:15
DİYANET PERSONELİNE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM HAKLARI

Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü Kurum İdari Kurulu Toplantısı Nisan ayı görüşmeleri alınan kararların imzalanması ile tamamlandı.

Din görevlilerine yeni kazanımlar sağlayan Nisan 2015 Kurum İdari Kurulu Toplantı kararları aşağıdadır:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI KARARLARI NİSAN-2015

1-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan Cami görevlileri yer değişikliği (Rotasyon) hükümlerinin yeniden değerlendirilmesi hususunda çalışma yapılması,

2- Kurum içi ilk defa Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarına atanmak isteyen Başkanlığımız personelinin halen görev yaptığı ilde sınava girip o ildeki kadrolara atanabilmesine imkan sağlanması,

3-Cami görevlilerinin isteğe bağlı naklen atamalarında Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan "Cami Görevlileri Nakil Değerlendirme Form" unda verilen puanların yeniden düzenlenmesinin sağlanması,

4-"Müfettiş Yardımcılığı" ve "Murakıp" kadrolarına bayan görevli istihdamının sağlanması için çalışma yapılması,

5-Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında; GİH, Yardımcı Hizmetler ve Şoför kadrosunda çalışanlar hakkında, 657 Sayılı Kanunun 178. Maddesinin (B) bendinin 1 inci Fıkrası hükümlerinin uygulanmasının sağlanması,

6-Kız Kur'an Kurslarının erkek personel tarafından denetlenmesi halinde önceden bilgilendirme yapılması,

7-Yaz Kur'an Kurslarının sürelerinin ve günlük ders saatlerinin öğrencilerin ilgisini cezbedecek ve burada görev yapan görevlilerin yıllık izinlerini kullanabilmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmesi,

8-Kur'an Kursu öğreticilerinin yarıyıl tatilinde idari izinli sayılması, il dışı ve yurt dışına çıkabilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanması,

9-Yeni yapılacak camilere lojman yapılması hususunda çalışma yapılmasının sağlanması,

10-Asılsız ve isimsiz şikayetler neticesinde yapılan soruşturmalarda suçu sübut bulmayan görevlilerin, yer değişikliğine tabi tutularak mağdur edilmemesi,

11-Başkanlık merkezi, il ve ilçe müftülüklerinde yetkili sendikaya, 4688 Sayılı Kanun'unun 23 üncü Maddesinin son fıkrası, Başbakanlığın 1999/44 ve 2003/37 sayılı genelgeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünü de dikkate alarak iş yeri temsilcisi büroları açmasına izin verilmesi ve bu hususlarda kolaylık sağlanması,

12-Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan mevzuat çalışmaları için kurulan komisyonlara yetkili sendikadan da bir üye alınmasının sağlanması,

13- Kurum İdari Kurulu kararlarının uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi ve daha önceki kararların uygulanabilirliğinin sağlanması,

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET