gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DSİ ÇALIŞANLARININ ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

DSİ Genel Müdürlüğü ile Enerji, Sanayii ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası arasında "Kurum İdari Kurulu", 27/10/2014 tarihinde gündemdeki sorunlar görüşerek mutabakata varıldı.

16 Kasım 2014 Pazar 05:59
DSİ ÇALIŞANLARININ ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

DSİ ÇALIŞANLARININ ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

DSİ Genel Müdürlüğü ile Enerji, Sanayii ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası arasında "Kurum İdari Kurulu", 27/10/2014 tarihinde gündemdeki sorunlar görüşerek mutabakata varıldı.

Önceki KİK Kararlarında Yer Alan Tekrar Gündeme Alınmasına Karar Verilen Konularda:

1-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin uygulanması anlamında sınavların yapılması,
Alınan Karar;
a)Yardımcı Hizmetler sınıfından Genel İdari Hizmetler Smıfına geçiş için kadro durumumuz gözetilerek 30/04/2015 tarihine kadar görevde yükselme sınavının yapılmasına,
b)Boş kadrolarımız dikkate alınarak 30/04/2015 tarihine kadar unvan değişikliği sınavının yapılmasına,
2-Ilısu Barajında çalışan personelin yaşadığı sıkıntılar ve çözümleri, Alınan Karar;
Ilısu Barajında çalışan personelin yaşadığı sıkıntılar ve çözümleri ile ilgili olarak Kurumun yapacağı işlere ilaveten diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar nezdinde Sendika ile birlikte girişimlerde bulunulmasına,
3-Koruyucu Giyim ve Koruyucu Gıda ile ilgili uygulama birlikteliğinin sağlanması, Alınan Karar;
Konuyla ilişkili komisyonca konunun ele alınarak değerlendirilmesine,
4-Engelli Personelin fiziki çalışma koşullarının değerlendirilmesi, Alınan Karar;
Engelli Personelin fiziki çalışma koşullarının uygun hale getirilmesinin Kurum ve Sendikaca birlikte takibine,
5-Eş Durumu ve özür grubu tayinlerindeki esasların değerlendirilmesi, Alınan Karar;

Yer değiştirmelere yönelik atamalarda mevcut standardın aksayan yönlerinin yeniden ele alınarak yeni düzenlemelerle etkin hale getirilme ile ilgili çalışmalar yapılmasına

Bu Toplantı İçin Gündeme Alınmasına Karar Verilen Konularda:

1- Bölge Müdür Yardımcılığı kadrolarına Genel İdari Hizmetler Sınıfına mensup personelin atanabilmesi,
Alınan Karar;
Konunun makama iletilmesine,

3-Kurumumuz bazı hizmetlerin olması gerektiği şekliyle yerine getirilebilmesi için, çeşitli alanlara mensup tahsil sahibi Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi, Diyetisyen, vb.)personelin temin edilmesi,
Alman Karar;
Bu ihtiyaçların giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına,

4-Hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
Alınan Karar;
Çalışanlara, daha verimli ve etkin hizmet verebilmesi adına mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin verilmesine,
Karar verildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET