gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜMRÜK ÇALIŞLANLARI MALİ VE SOSYAL HAKLARINI İSTİYOR

Gümrük çalışanları mali sosyal ve özlük haklarının düzeltilmesini istiyor.

28 Ocak 2015 Çarşamba 00:37
GÜMRÜK ÇALIŞLANLARI MALİ ve SOSYAL HAKLARINI İSTİYOR

Gümrük çalışanları mali sosyal ve özlük haklarının düzeltilmesini istiyor. Çalışanlar;

1-Özel hizmet tazminat oranlarının, diğer kamu kurumlarında aynı unvanda çalışanlara ödenen tazminat oranlarına yükseltilmesi,
2-Gümrük muhafaza personeline silah tazminatı ve yıpranma payı verilmesi,
3-4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na göre ödenmekte olan fazla mesai ücreti uygulamalarında alt limitlerden başlanılarak tüm unvanlara mesai puan artışı ile ilgili çalışma yapılması,
4-24/24 ya da 12/12 olan çalışma saatlerinin, uluslararası çalışma örgütü ve 657 sayılı kanunun öngördüğü kriterlere göre yeniden düzenlenmesi,
5-Gümrük kapılarında görevli personelin can güvenliğinin sağlanması,
6-Başta muayne ve muhafaza memurları olmak üzere; belirlenecek kriterlere göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeline kurum içinden Gümrük Uzmanlığına geçiş imkânı, ile Bilgi İşlem Dairesinde çalışan personelinde Bilişim Uzmanı olarak atanması,
7-Tüm kadro ve unvanlar için lise mezunu Yardımcı Hizmetliler dahil olmak üzere, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının açılarak sürekli hale getirilmesi,
8-Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin mali ve sosyal hak kayıplarının giderilmesi için kadrolarına uygun görevlerine atanması,
9-X-Ray araç ve konteyner tarama sistemlerinde görevli gümrük personelinin sağlığı ve yaşam kalitesi ile moral ve motivasyonlarının korunması, kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, anılan personelin haftada 35 saatten fazla çalıştırılmaması, yılda en az bir kez tıbbi muayenelerinin yaptırılması ve tıbbi muayene bedelinin Kurumca karşılanması,
10-666 sayılı KHK ile değişik 4458 sayılı Gümrük kanunun 221. maddesine göre 15.01.2012 tarihinden sonra merkez teşkilatına naklen atanan veya geçici görevlendirilen personele fark tazminatı ödenmemekte olup, bu durumdaki ayni işyerindeki ayni işi yapan personelin ücret adaletsizliğinin giderilmesi ,
11-Ankara’nın Polatlı, Çubuk, Elmadağ gibi İlçesinde ikamet eden personelin servis ihtiyacının karşılanması ve servis hizmetinden faydalanamayan personele de bedelinin ödenerek mağduriyetinin giderilmesi,
12-Ek ödeme, mükellef mesaisi gibi tüm ücretlerin emekliliğe sayılması,
13-Taşra ve Bölge Müdürlüğü personelinin Bakanlık merkez binasında yemek hizmetinden faydalanırken, misafir ücretine tabi tutulmaması,
14-Kılık ve kıyafet Yönetmeliği kapsamında dağıtılan üniformaların mevsime ve bedene uygunluğunun sağlanması hususlarında, biran önce tedbirler alınması.
K: Türk Büro Sen
KamudanHaberler,28.01.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET